Novi upravitelj europskih informatičkih mreža

 

Kad se spomene informatika, informatička sigurnost i obrana od cyber napada, malo ljudi odmah pomisli na Tallinn, glavni grad Estonije. A ipak, upravo je ondje krajem svibnja 2008. službeno zasnovan NATO Zajednički centar izvrsnosti za pitanja cyber-obrane (NATO Cooperative Cyber Defence (CCD) Centre of Excellence (COE)) – da bi se njemu prije samo koji dan pridružila i još jedna, novoustrojena institucija.

O osnivanju zasebne Agencije za upravljanje EU informatičkim sustavima širokog opsega (Agency for managing large-scale EU information systems) počelo se razmišljati u lipnju 2009. godine. Ona je pravno zasnovana odlukom Europskog parlamenta i Vijeća (EU Regulativa broj 1077/2011) 25. studenog 2011. godine, a predstavljena javnosti prije samo nekoliko dana – 22. ožujka 2012. godine. Za sjedište ove nove europske agencije određen je već spomenuti Tallinn u Estoniji, dok će se operativno upravljanje spomenutim informatičkim sustavima voditi iz Strasbourga u Francuskoj. Uz to, određena je i lokacija back up-centra, mjesta za čuvanje sigurnosnih kopija podataka, koje će biti smještene u austrijskome mjestu Sankt Johann im Pongau (oko 60 kilometara južno od Salzburga, usred planinskog područja).

Svrha ove nove institucije je za sada osiguravanje i neometano upravljanje trima ključnim, zajedničkim informatičkim sustavima EU, i to: SIS II (Schengen Information System druge generacije), VIS (Visa Information System) i EURODAC (baze biometrijskih podataka podnositelja zahtjeva za azil u EU i ilegalnih imigranate uhvaćenih na području Unije). Svi oni trenutno rade pod neposrednim okriljem Europske komisije, a moraju biti operativni 24/7/365. Kroz zajedničko upravljanje te održavanje ovih sustava bi i troškovi čitavoga posla trebali biti smanjeni, dok bi se osiguralo da im tehnološka baza bude ujednačeno i redovito obnavljana. Ujedno, od zajedničke sigurnosne politike očekuje se i viša razina otpornosti spomenutih sustava na sve prisutnije cyber-prijetnje.

Novoosnovana će agencija imati status regulatorne agencije, čiji će se upravni odbor sastojati od po jednog predstavnika svake zemlje članice, uz još dva predstavnika Europske komisije. U radu nove agencije  sudjelovat će i predstavnici zemalja koje sudjeluju u razvoju, primjeni i implementaciji regulative vezane uz Schengen i EURODAC, a uspostavit će se i savjetodavno tijelo  – sastavljeno od predstavnika zemalja članica koje sudjeluju oko spomenutih Informatičkih sustava te predstavnika komisije. Pri sastancima savjetodavnoga tijela  moći će prisustvovati i predstavnici EUROPOL-a i EUROJUST-a, u okvirima svojih pojedinih djelokruga.

Za sada je najavljeno da bi nova agencija trebala početi operativno djelovati do 1 prosinca 2012. godine. To konkretno znači da bi ona od tada trebala u ime Komisije preuzeti upravljanje sustavima VIS i EURODAC, dok će sustav SIS II ova nova agencija preuzeti u trenutku njegovog početka djelovanja, najavljenog za ožujak 2013. godine.

Što se kadrova tiče, u tijeku je postupak odabira prvog Izvršnog direktora agencije (što bi trebalo biti obavljeno do jeseni 2012.), te prvih 75 zaposlenika. Oni bi prvo trebali popuniti tehničku jedinicu u Strasbourgu, a onda i opće te pomoćne  službe u Estoniji. U 2013. godini trebalo bi se zaposliti dodatnih 45 ljudi, ne bi li se polagano počelo dostizati i punu operativnost agencije.

U skladu s primjetnim bujanjem europskih institucija na području svekolikih cyber-djelovanja, treba naglasiti da novoosnovana Agencija za upravljanje EU informatičkim sustavima širokog opsega ni na koji način nije istovjetna Europskome centru za kibernetički kriminal, tijelu o čijem se osnivanju, statusu i lokaciji već neko vrijeme lome koplja. O tom novom organu EU bi detaljnije informacije navodno trebale biti objavljene uskoro.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.