EDA o poolingu&sharingu

 

Nakon što je u ožujku ove godine Hrvatskoj dozvoljeno da kao neprijeporna buduća skora članica EU sudjeluje na sastanku Upravljačkog odbora Europske obrambene agencije (European Defence Agency – EDA), u ponedjeljak, 19. studenog, to se pravo po prvi puta i konzumiralo. Sjednici je u ime Hrvatske prisustvovala Višnja Tafra, zamjenica ministra obrane, a glavne teme ticale su se EDA-inog glavnog projekta – koncepta zvanog „pooling&sharing“.

Ministri obrane zemalja-članica EU usvojili su tzv. Kodeks ponašanja za udruživanje i dijeljenje sposobnosti, odnosno „Code of Conduct on Pooling and Sharing“. Spomenuti Kodeks obuhvaća niz akcija za potporu zajedničkim naporima zemalja-članica EU pri razvoju obrambenih sposobnosti. Te su akcije usmjerene širem prihvaćanju pooling&sharing pristupa u procesima planiranja te odlučivanja pojedinih zemalja članica, a provoditi će se na nacionalnoj i dobrovoljnoj osnovi, u skladu s obrambenim politikama zemalja-članicama.

Osnovni temelji Kodeksa su: (1) sustavno razmatranje suradnje od samog početka nacionalnog obrambenog procesa planiranja u zemaljama-članica, za cijeli „životni ciklus“ sposobnosti, uključujući tu i suradnju pri istraživanjima te tehnologiji, (2) investicije – pokušati „pooling&sharing“ projektima pružiti viši stupanj zaštite od potencijalnih rezova. Iskoristiti prednost sinergije sa širim europskim politikama, uključujući tu i regulatorne okvire, standarde i certificiranje, (3) usklađenost – EDA djeluje kao platforma za razmjenu informacija, kako bi se izbjegle praznine ili dupliranje, kako bi se razmjenjivala stručnost i „najbolje prakse“,  te povećala transparentnost, (4) ocjena – EDA će dostavljati ministrima obrane godišnje izvještaje o stanju „pooling&sharing“ posla, o statusu trenutnih inicijativa te novih mogućnosti, kao i analizu o stanju sposobnosti u Europi.

Kao nova područja na kojima se otvara prostor za „pooling&sharing“ EDA je identificirala cyber obranu, zajednička istraživanja i tehnologiju, obuku i vježbe, čišćenje prometnih pravaca od improviziranih eksplozivnih naprava, suradnju u nabavi i skladištenju rezervnih dijelova za helikopter NH90, koordinaciju održavanja i pomoćnih aktivnosti vezanih uz podmornice kao dio vježbe unapređivanja pomorskog prostora (“Maritime Landscaping Exercise”), te u provođenju Europskog tečaja za obuku u naprednim taktikama zračnoga prijenosa (“European Advanced Airlift Tactics Training Course”), kao dio European Air Transport Fleet programa.

European Air Transport Training 2012 – zrakoplovi u zračnoj bazi u Zaragozi spremni za vježbu

Ministri obrane zemalja-članica EU, okupljeni u Upravljačkom vijeću EDA-e, napravili su i kratku inventuru 9 tekućih „pooling&sharing“ projekata. U nekima od njih Hrvatska već sudjeluje, dok će je drugi dio “zahvatiti” ulaskom u EU 1. srpnja 2013.

(1) Tijekom 2012. godine  u sklopu Helikopterskog vježbovnog programa (Helicopter training programme – HTP) održane su dvije vježbe, s Portugalom i Belgijom kao zemljama-domaćinima. U vježbama je sudjelovalo 56 helikoptera s pripadajućim posadama, kao i još 3 tisuće pripadnika zemaljskog osoblja. U ponedjeljak su ministri obrane potpisali i namjenski Programski sporazum o održavanju terenskih vježbi tijekom narednih 10 godina.

(2) Mreža Pomorskog nadzora (Maritime Surveillance – MARSUR) nastavila je s proširenjem članstva – u listopadu ove godine u mrežu su se uključile i Bugarska, Latvija i Norveška, pa trenutno u MARSUR-u djeluje 18 zemalja.

(3) Europski odsjek za nabave sredstava satelitske komunikacije (European Satellite Communications Procurement Cell – ESCPC)napredovao je  po planu – potpisan je okvirni ugovor. Pet zemalja-članica EU sudjeluje u komercijalnom satelitskom komunikacijskom servisu utemeljenom na sistemu pay-per-use („plati koliko koristiš“). U sklopu dugoročnog projekta Future Military SATCOM,  uskoro će biti potrebno donijeti odluke o zamjeni postojećih satelitskih mreža, tijekom razdoblja 2018-25. Budući da se tu prostor za odlučivanje uskoro zatvara, EDA je spremna djelovati u skladu s pooling&sharing pristupom, a tijekom prve polovice 2013. godine planira održati i naprednu radionicu “MILSATCOM 2020”, ne bi li na njoj predstavila konkretne prijedloge, potakla zajedničke aktivnosti i sve to uskladila s postojećim bilateralnim inicijativama.  

(4) Sve je šire sudjelovanje u projektu Multinacionalnih modularnih medicinskih jedinica (Medicinske terenske bolnice) – do sada je 15 zemalja-članica potpisalo pismo namjere. Do sredine iduće godine trebalo bi biti dostignuto Ciljano zajedničko osoblje, potom bi trebao uslijediti Memorandum o razumijevanju i zajedničkim potrebama, nabava sredstava trebala bi obilježiti 2014. godinu, da bi 2015. godine projekt dostigao stupanj početne operativne sposobnosti.

(5) Dopuna goriva u zraku (Air to air refuelling – AAR) – EDA je razvila globalni pristup s 3 cilja: povećanje ukupnog kapaciteta, smanjenje fragmentacije flote, i optimiziranje upotrebe sredstava. EDA je počela raditi na kratkoročnim rješenjima, uključujući tu i pristup komercijalnim AAR-uslugama te optimizirano korištenje postojećih sredstava. Dugoročnije aktivnosti uključuju pribavljanje više AAR-setova i jačanje strateških sposobnosti dopune gorivom u Europi do 2020. godine. Tijekom sastanka Upravljačkog odbora je potpisano i pismo namjere (“Letter of Intent on a European Strategic Multirole Tanker Transport Initiative”), priređeno pod nizozemskim vodstvom. 

(6) Značajan je interes privukao i program obuke pilota – Francuska se ponudila držati obuku transportnih posada, a Italija – posada za brze letjelice.

(7) U ožujku 2013. trebali bi biti dostupni rezultati analize o pokretanju novog projekta, nazvanog Europska čvorišta multimodalnog prijevoza (“European Multimodal Transport Hubs”). Cilj tog projekta je razvijanje europskog koncepta za poboljšanje učinkovitosti i ekonomičnosti europskih prijevoznih sredstava u potpori vojnim i civilnim operacijama, kao i operacijama odgovora na katastrofe.

(8) EDA je obavila i značajan posao po pitanju tzv. Pametnog streljiva. Istaknute su mogućnosti za primjenu pooling&sharing pristupa (npr. u području obuke i izobrazbe), ali se tu još nije profilirala vodeća nacija.

(9) Irska je, kao vodeća zemlja, pokrenula rad na tzv. Europskoj pomorskoj obuci (European Naval Training) s namjerom, među ostalim, poboljšanog dijeljenja postojećih kapaciteta te postizanja  civilno/vojnih sinergija.

Austrijske zračne snage na vježbi Hot Blade 2012

I na kraju, kako to obično bude pred kraj godine, govorilo se i o novcu. Europska obrambena agencija zaključila je Okvirni ugovor vrijedan 228 milijuna eura, kojim su pokrivene osnovne logističke usluge za EU-borbenu skupinu s Njemačkom na čelu. Konačno je dogovoren i proračun EDA-e za sljedeću 2013. godinu, u iznosu od 30,5 milijuna eura.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.