Zaštita i spašavanje u Zagrebu 2015.

 

Ured za upravljanje u hitnim situacijama prezentirao je javnosti putem službenih stranica grada Zagreba izvještaj o radu gradskih snaga zaštite i spašavanja u 2015. godini. Općenito gledajući, snage zaštite i spašavanja grada Zagreba prošle godine imale su nešto manje posla nego u 2014. godini, jer su 2015. obavile ukupno 17.731 hitnih intervencija, dok je 2014. obavljeno 21.059 intervencija.

Najveći broj hitnih intervencija obavile su ekipe Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba – 14.762 (u 2014. obavljeno ih je bilo 16.782), a zatim pripadnici Javne vatrogasne postrojbe (JVP) i dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) – ukupno 2.872 hitnih intervencija (2014. godine – 4243 hitnih intervencija). Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Zagreb, koja djeluje na području Medvednice, imala je ukupno 97 hitnih intervencija potrage i spašavanja (2014. obavljeno je bilo 54 hitnih intervencija).

Objavljena je i struktura obavljenih hitnih intervencija. Od 14.762 intervencija hitne medicinske pomoći, zagrebački Nastavni zavod za hitnu medicinu imao je 2.310 intervencija I. stupnja hitnosti, odnosno intervencija prema životno ugroženim osobama. Pored toga, 12.452 obavljenih intervencija su intervencije II. stupnja hitnosti, u koje spadaju intervencije prema potencijalno životno ugroženim osobama.
Što se vatrogasaca tiče, njima glavni posao čak nije ni bilo gašenje požara. Tako je od ukupno 2.639 hitnih intervencija na intervencije u slučaju izbijanja požara otpalo nešto manje od 50%, odnosno 1.145 slučaja. Tehničke intervencije obavljene su u 1.235 slučaja (dakle, nešto više nego slučajeva gašenja požara), a ostale intervencije obavljene su u 259 slučaja.
Dobrovoljna vatrogasna društva obavila su ukupno 233 hitne intervencije, od kojih su samostalno imali 135 intervencija, a u ostalima su pružali ispomoć profesionalnim vatrogascima.

Da ne bi sve gradske snage spale samo na hitnu pomoć i vatrogasce, gradski Ured za upravljanje u hitnim situacijama podsjeća i na ponovno osposobljavanje snaga civilne zaštite. U protekloj 2015. godini završeno je smotriranje pripadnika općih postrojbi civilne zaštite u svim gradskim četvrtima – odabrani su zapovjednici timova te skupina, a za njih je uspostavljena i zapovjedna struktura.  Na ovaj način su opće postrojbe civilne zaštite postale operativne, te su već tijekom 2015. timovi civilne zaštite iz tri gradske četvrti (Novi Zagreb- istok, Novi Zagreb- zapad i Podsused-Vrapče) bili mobilizirani – da bi vođeni svojim zapovjednicima sudjelovali u prihvatu i zbrinjavanju migranata na prostoru Zagrebačkog velesajma.

Ured poziva sve građane i građanke Zagreba koji žele sudjelovati u civilnoj zaštiti Grada Zagreba da svoj interes iskažu na mail: civilna.zastita@zagreb.hr.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.