Traži se ocjena ustavnosti čl. 228. Zakona o službi u OS RH

 

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH jučer je od Ustavnog suda Republike Hrvatske zatražio pokretanje postupka ocjene ustavnosti određenog članka Zakona o službi u OS RH. Pritom spomenuti sindikat osporava ustavnost odredbe članka 228. Zakona o službi u OS RH, koji glasi:

Članak 228.

(1) Na djelatne vojne osobe, službenike i namještenike zatečene na raspolaganju na dan stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se rokovi za raspolaganje u skladu s aktima kojima je reguliran njihov status na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Djelatne vojne osobe koje su neraspoređene na dan stupanja na snagu ovoga Zakona stavljaju se na raspolaganje na rok iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Službenici i namještenici koji su neraspoređeni na dan stupanja na snagu ovoga Zakona stavljaju se na raspolaganje te se trajanje raspolaganja određuje u skladu s općim propisima o radu.

(4) Osobama iz stavaka 2. i 3. ovoga članka rok raspolaganja počinje teći prvoga dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Sindikat, naime, smatra da je u ovim člankom povrijeđena odredba članka 90. stavak 4. i 5. Ustava RH, koji glase:

Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje.

Iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje.”

Iako iz samog teksta osporavane odredbe Zakona o službi u OS RH to ne proizlazi, njezinom primjenom došlo je do povratnog djelovanja Zakona, a da njime nisu utvrđeni posebno opravdani razlozi za takvo povratno djelovanje, smatraju u Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

U zahtjevu za pokretanje ocjene ustavnosti navode se i konkretni razlozi zbog kojeg sindikalci osporavaju ustavnost članka 228. Zakona o službi u OS RH. Tako se spominje da MORH i OS RH odredbu članka 228. primjenjuju na način da su više službenika i namještenika bez rasporeda u OS RH stavile na raspolaganje, i to tako da je donijeto rješenje kojim se retroaktivno utvrđuje prestanak službe, odnosno rada u OS RH s danom stupanja na snagu novog Zakona o službi u OS RH, a rok raspolaganja, odnosno trajanje raspolaganja počeo im je teći od prvog dana od dana stupanja na snagu Zakona – tj. vremenski gotovo 2 mjeseca prije donošenja, odnosno uručenja rješenja kojim se to utvrđuje. Time je, smatraju u Sindikatu, Zakon o službi povratno djelovao na navedene službenike i namještenike, budući da je odredba članka 228. stavka 4. Zakona tako napisana da do povratnog djelovanja ne bi došlo jedino u slučaju da je MORH kao poslodavac rješenja o stavljanju na raspolaganje neraspoređenih službenika i namještenika donio i uredno ih dostavio neraspoređenim zaposlenicima na dan stupanja na snagu Zakona.

Budući da to nije učinio, odredba Zakona je neprovediva na način koji ne proizvodi povratno djelovanje, pa ju je stoga potrebno promijeniti tako da stanje nepostojanja rasporeda na radno mjesto u trenutku stupanja na snagu Zakona regulira pro futuro, a ne retroaktivno“,

stoji u zahtjevu poslanom Ustavnom sudu.

Među ostalim značajnim činjenicama navodi se i kako Zakon o državnim službenicima ne poznaje stanje u kojem državni službenik može biti „neraspoređen“ sam po sebi, već do toga može doći u točno određenim situacijama ukidanja državnog tijela, ustrojstvene jedinice ili preustroja nakon kojeg nema odgovarajućeg radnog mjesta na koje se državni službenik može rasporediti, a u takvim se situacijama, kažu sindikalci, donosi rješenje o raspolaganju kojim se ono utvrđuje od dana utvrđenja navedenih pretpostavki, kao i njegovo trajanje. Da su poštovane odredbe Zakona o državnim službenicima, koje se na službenike i namještenike primjenjuju sukladno odredbi članka 48. Zakona o službi u OS RH (“Na službenike i namještenike primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima, osim o stvarima koje su propisane odredbama ovoga Zakona“), ne bi došlo do neraspoređenosti službenika u OS RH – stanja koje na nedozvoljeni način regulira odredba članka 228. Zakona o službi u OS RH, zaključuje se u sindikalnom zahtjevu za ocjenu ustavnosti dotičnog članka.

U zahtjevu koji potpisuje glavni tajnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Siniša Kuhar, Ustavnom se sudu predlaže pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, te potom i ukidanje osporavane odredbe (članka 228. Zakona o službi u OS RH).

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.