OOB poskupio, isporuka kasni

 

Vlada je ovih dana široke ruke što se obrane tiče. Najprije je uplatila 2,3 milijarde kuna za prvu ratu za borbene avione, a potom je odlučila uliti i dodatne milijuna Brodosplitu za projekt izgradnje obalnih ophodnih brodova. Naime, na svojoj posljednjoj 87. Sjednici od 2. prosinca Vlada RH usvojila je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH u 2022. i 2023. godini za nabavu obalnih ophodnih brodova“. Iza ovog povećeg naslova ne krije se ništa drugo nego pokrivanje poskupljenja troškova izgradnje OOB-a u Brodosplitu.

Ministar financija Zdravko Marić bio je po tom pitanju vrlo kratak:

Ministarstvo obrane potpisalo je Ugovor o gradnji 5 obalnih ophodnih brodova s dobavljačem Brodosplit, Brodogradilište specijalnih objekata, ukupne vrijednosti 396 milijuna 94 tisuće kuna s PDV-om. U međuvremenu došlo je do značajnije… obzirom da to… povećanja cijena energije, rada, materijala i opreme. Mijenjana je ugovorena vrijednost, na 431 milijun 285 tisuća 916 kuna 75 lipa. Jedan dio ugovora je konzumiran do sada. Mi sada, s ovom odlukom, za ovu razliku u cijeni… traže, naravno, suglasnost za preuzimanje obveza tereta proračuna idućih godina. Za ovu godinu su osigurani 1 milijun 388 tisuća 798 kuna i 97 lipa, a za razliku sredstava u iduće dvije godine Ministarstvo obrane traži suglasnost Vlade za iznos od 37 milijuna 819 tisuća 11 kuna i 64 lipe“.

Ni ministar obrane Mario Banožić nije bio rječitiji:

Hrvatska vojska uz svoju temeljnu zadaću i misiju koristi se kao pomoć u nadzoru i zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru. Obalna straža Republike Hrvatske, ustrojena u okviru Hrvatske vojske, nadležna je za provedbu nadzora i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, i pruža potporu državnim tijelima u provedbi  zadaća na moru. Izgradnjom obalnih ophodnih brodova dodatno će se unaprijediti i sposobnost Obalne straže u provedbi njezinih zadaća. Prototip obalnog ophodnog broda, izgrađen je i predan na korištenje Obalnoj straži u prosincu 2018. godine. Trenutačno se paralelno grade 4 obalna ophodna broda. U skladu sa dinamičkim planom gradnje, tri broda serije trebala bi biti isporučena u 2022. godini, a četvrti brod u 2023. godini. Za provedbu tih radnji, i za sklapanje dodatka ugovora o gradnji, potrebna je ova odluka, te predlažem da je Vlada donese“.

Vlada je, naravno, jednoglasno donijela ovu odluku.

Prema planu, manji dio od upravo odobrenih 37,8 milijuna bit će isplaćen Brodosplitu sljedeće 2022. godine, i to 12.606.337,24 kn, dok će duplo veća svota – 25.212.674,40 kn – biti isplaćena 2023., kada bi projekt, navodno, trebao biti napokon dovršen. Sredstva radi uvećanja ugovorne cijene u iznosu od 1.388.798,97 kn za plaćanje obveza u 2021. godini osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu na pozicijama Ministarstva obrane, kapitalnom projektu K545044 „Obalni ophodni brodovi“, izvoru financiranja 11 „Opći prihodi i primici“, na skupini računa 422 „Postrojenja i oprema“.

U obrazloženju Ministarstva financija podsjeća se da je Ministarstvo obrane RH potpisalo 2. prosinca 2014. Ugovor o gradnji obalnih ophodnih brodova s dobavljačem „Brodosplit – brodogradilište specijalnih objekata d.o.o.“ iz Splita, pri čemu se splitski graditelj obvezao izgraditi i predati Ministarstvu obrane pet brodova po ukupnoj cijeni od 396.094.250,00 kn (s PDV-om). U to ime Ministarstvo obrane je napravilo otplatni plan, i to tako da se 2015. plati iznos od 50.124.750,00 kn, 2016. iznos od 70.187.125,00 kn, 2017. iznos od 162.020.625,00 kn i 2018. iznos od 103.161.750,00 kn. Budući da su se rokovi izrade prototipnog obalnog ophodnog broda produljili, a posljedično i rokovi isporuke brodova u seriji, sklopljena su četiri aneksa Ugovora: (1) „Ugovor o izmjeni Ugovora broj: UG-201-14-0862/1“ od 26. listopada 2015., (2) „Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora broj: UG-201-14-0862/2“ od 21. prosinca 2015., (3) „Ugovor o izmjenama Ugovora broj: UG-201-14-0862/3“ od 17. siječnja 2018. i (4) „Ugovor o izmjeni i dopuni Ugovora broj: UG-201-14-0862/4“ od 17. veljače 2020.

Sklapanjem „Ugovora o izmjenama Ugovora broj: UG-201-14-0862/3“, od 17. siječnja 2018. godine, graditelj se obvezao izgraditi i predati Ministarstvu obrane pet brodova po ukupnoj cijeni od 392.078.106,14 kn (s PDV-om). S obzirom da je došlo do povećanja troškova energije, rada, materijala i opreme, zbog čega su ugovorne strane suglasno angažirale sudskog vještaka prema čijem nalazu je došlo do povećanja troškova od 21,85 %, što predstavlja razlog za uvećanje ugovorne cijene u iznosu od 10 % iz članka 4. Ugovora, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Ministarstvo obrane i „Brodosplit – brodogradilište specijalnih objekata d.o.o.“ usuglasili su potrebu izrade Prijedloga ugovora o izmjeni i dopuni Ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova UG-201-14-0862/5, kojim ukupna cijena za pet brodova sada iznosi 431.285.916,75 kn (s PDV-om) što predstavlja povećanje u ukupnom iznosu od 39.207.810,61 kuna.

Vlasnik i predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak početkom prošle godine ustvrdio je da je gradnja OOB-ova za potrebe Ministarstva obrane, HRM i Obalne straže neisplativa, jer se radi o cijeni od oko 60-ak milijuna kuna bez PDV-a po brodu. No nije to problem kada se radi za hrvatsku državu, rekao je Debeljak, uz nadu da će se realna cijena postići tek gradnjom za izvoz. Ovom zadnjom promjenom cijena po komadu je stigla na otprilike 69 milijuna po komadu, bez PDV-a, a hoće li to biti i konačni iznos tek treba vidjeti.

No prema tom planu s početka 2020.godine, i dinamika isporuke OOB-ova bila je prilično drugačija od postojeće. Tadašnji ministar obrane Damir Krstičević najavio je da će do Dana HRM-a u rujnu ove godine Brodosplit predati 2. OOB, sljedeće 2022. – još dva, a onda 2023. – kao posljednje godine u projektu izgradnje 5 OOB-ova za HRM i Obalnu stražu – posljednji, 5. brod. U kolovozu 2020. u Brodosplitu se započelo s rezanjem limova za naredna dva OOB-a, za koje je onda položena kobilica u rujnu te godine, da bi se potom u studenom 2020. iz splitskog škvera pohvalili s polaganjem kobilica za četvrti i peti OOB.

Aktualni ministar obrane Mario Banožić do sada je u više navrata razgledavao prototip OOB-31 „Omiš“. U lipnju ove godine Banožić je u pratnji načelnika GS, admirala Roberta Hranja, i zapovjednika HRM, kontraadmirala Ive Raffanellija, ponovno razgledao OOB, nahvalio ga, ali spomenuo i neke od brojnih preinaka koje je ovaj projekt doživio kroz godine svoga nastajanja te provedbe.

Ministar Banožić i admiral Hranj obišli obalni ophodni brod Obalne straže RH “Omiš” (Photo: MORH/ F. Klen)

Riječ je o prototipu, na koji je… u samoj izgradnji prolazio niz preinaka… bilo je tu i zahtjeva, i… s obzirom da je riječ o periodu kad je brod projektiran, još 2014. godine… osobito po pitanju informatike, odnosi se na nekave preinake… također, u samom testiranju je bilo određenih preinaka na samim motorima… Sve u svemu, dobili smo jedan brod, koji su… s kojim smo svi zadovoljni… način na koji je izveden. I očekujemo da i ostala četiri broda budu jednako kvalitetna kao što je ovaj“,

rekao je ministar, a u dotjeranoj formi prenijelo Ministarstvo obrane u priopćenju od 15. lipnja 2021. Tom prilikom Banožić je pojasnio i očekivanu dinamiku isporuke brodova koja je definirana ugovorom. Naime, Banožić je najavio isporuku sljedećeg broda za rujan ove godine, baš kako je to tvrdio i Krstičević lani, da bi onda svakih šest mjeseci stigao po još jedan brod, čime bi kompletan proces završio u rujnu 2023. godine.

Sama dinamika je riješena glavnim ugovorom, i nadam se da će se ona poštivat. Odnosno, da ćemo već slijedeći brod imati u rujnu ove godine. Iza toga, svakih šest mjeseci po još jedan brod. I da, na taj način, sa rujnom 2023. godine… završili kompletan taj proces. Ono što bi trebalo biti, je da je… jedna uistinu referenca, i za Brodosplit, kao izvođač radova, i za sve one koji su sudjelovali na tom brodu… jel, ovo što mogu reć… u našem bilateralnim sastancima sa mnogim zemljama imamo uistinu dosta upitanja po… za izgradnju obalnih ophodnih brodova, odnosno, interesa da bi i vojske drugih zemalja koristile obalni ophodni brod u svojima…“,

rekao je Banožić.

No, ovogodišnji rujan je došao i prošao, a još jednog obalnog ophodnog broda još nema, kao ni naznake kada će zaista biti isporučen. Nema naznaka ni oko dileme hoće li Brodosplit zbog novog kašnjenja platiti još dodatnih penala. U Ministarstvu obrane i dalje se nadaju da će svi brodovi biti gotovi i predani do Dana HRM-a u rujnu 2023. godine, a u međuvremenu „tankaju” u Brodosplit dodatne milijune kuna.

——————

——————

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.