Odbor za obranu ZA izgradnju delaboračnice

 

Bilo je potrebno manje od 3 minute da saborski Odbor za obranu jednoglasno amenuje izgradnju delaboračnice i građevina za skladištenje UbS-a u VSK „Debela Glava“ u Slunju. Na današnjoj sjednici Odbora MORH je zatražio mišljenje temeljem odredbe Zakona o obrani (čl. 6, stavak 2), koja propisuje da je za nabave veće od 5 milijuna eura potrebno pribaviti pozitivno mišljenje saborskog Odbora za obranu. Predstavnik Ministarstva obrane, državni tajnik Tomislav Ivić, na brzinu je pročitao par rečenica o ovoj nabavi, ustvrdivši pritom da će se „izgradnjom novih skladišnih kapaciteta racionalizirati ukupan broj vojnih nekretnina i ubrzati napuštanje i predaja neperspektivnih vojnih nekretnina novim korisnicima kako bi se smanjili troškovi osiguranja i održavanja“. Srećom, članove Odbora nije zanimalo na koji će to način izgradnja delaboračnice utjecati na smanjivanje neperspektivnih vojnih nekretnina, pa se ni u kakve detalje ovaj skup nije upuštao.

Od osnovnih informacija, državni tajnik Ivić spomenuo je tek da je riječ o izgradnji ukupno 7 građevina, u vrijednosti od nešto manje od 72 milijuna.

„Izgradnja kompleksa delaboračnice i skladišnog kompleksa s ukopanim građevinama tipa U20 – riječ je o 6 komada, i jednog U10 – 1 komad – sa suvremenom tehničkom zaštitom stvorit će uvjete za racionalizaciju korištenja vojnog osoblja na poslovima fizičkog osiguranja vojnih lokacija, pridonijet će podizanju standarda skladištenja ubojnih sredstava. Izgradnja je planirana kroz 3-godišnje razdoblje i u proračunu Ministarstva za 2018. godinu planiran je iznos od 8 milijuna kuna, u 2019. godini planiran je iznos od 32 milijuna kuna, a u 2020. godini planiran je iznos do 32 milijuna kuna. Vrijednost za 2020. godinu ovisi, naravno, o ukupnoj vrijednosti ugovorenih radova nakon provedenog javnog natječaja. Ukupna predviđena vrijednost radova je 71 milijun 875 tisuća kuna s PDV-om,“

rekao je Ivić, napomenuvši kako će se točna ukupna vrijednost radova znati nakon provedenog javnog natječaja.

Skladišni prostori kompleksa „Hrvatski Ždral“

Izgradnja objekata u VSK „Debela Glava“ na dnevnom je redu Ministarstva obrane već nekoliko godina – tako npr. u Strateškom planu MORH-a za razdoblje od 2013. do 2015. (izrađenom u svibnju 2012. godine) piše: „U sklopu vojno-skladišnog kompleksa ‘Debela Glava’, koji sadrži tipske građevine za smještaj i čuvanje tvarne pričuve ubojnih sredstava, potrebno je izgraditi dodatne skladišne kapacitete. U kompleksu je planirana izgradnja 14 novih skladišta ukupne površine 2.800 m2 i izgradnja nove prateće infrastrukture“. Već u sljedećem Strateškom planu, od 2015. do 2017. godine, navodi se želja da u 2017. na području VSK „Debela Glava“ budu izrađena 4 nova skladišna objekta. Potom je spominjanje napretka ili zastoja u izgradnji i uređenju ovog VSK iščezlo iz daljnjih strateških planova.

Položaj Debela Glava – dobar za promatranje vježbi na VP “Eugen Kvaternik” (Photo: OS RH/S.Brigljević)

U aktualnom Strateškom planu MORH-a za razdoblje od 2018. do 2020., kao ni u Planu za period od 2019. do 2021. o konkretnim planovima za VSK „Debela Glava“ nema ni riječi, a u netom prihvaćenom Godišnjem izvješću o obrani u 2017. godine daje se naslutiti tek da je „izgradnja skladišta za UbS i nastavak izgradnje tipskih objekata u vojno-skladišnim kompleksima“ umjesto provedbe u 2017. prebačena na provođenje u već spomenutom razdoblju od 2018. do 2020. godine. Prema još uvijek važećem DPR OS RH od 2015. do 2024. godine, izgradnja objekata u VSK „Debela Glava“ planirana je u 2 faze – prva do kraja 2020. predviđa izgradnju novih skladišnih objekata za skladištenje UbS-a s pratećim građevinama (delaboračnica), infrastrukturom i tehničkom zaštitom, te druga – koja do kraja 2024. zakazuje nastavak i završetak izgradnje skladišnih objekata UbS-a, prateće infrastrukture i upravnog objekta.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.