“Kibernetički štit 2018” – 1. vježba domovinske sigurnosti

 

Vlada je jutros na svojoj 78. sjednici donijela odluku o održavanju „Kibernetičkog štita 2018“ – prve vježbe sustava domovinske sigurnosti. O čemu se zapravo radi, objavio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević:

„Vježba iz područja kibernetičke sigurnosti ‘Kibernetički štit 2018’, u kojoj će sudjelovati tijela iz sustava domovinske sigurnosti, održat će se u Zagrebu u ožujku ove godine. Vježba se provodi s ciljem jačanja svijesti o kibernetičkim prijetnjama, ukazivanja na važnost upravljanja i koordinacije javnog sektora, akademske zajednice i gospodarskih subjekata u zaštiti od kibernetičkih prijetnji, s težištem na uvježbavanju rada Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti u uvjetima kibernetičkog napada. Cilj vježbe je potaknuti raspravu o smjernicama za postupanje na strateškoj razini, te ukazati na moguće izazove u slučaju kibernetičke krize, i na važnost strateških komunikacija u kriznim situacijama.

Ovom odlukom predlaže se odrediti Ministarstvo obrane za nositelja koordinacije aktivnosti za pripremu i provedbu vježbe u kojoj će sudjelovati predstavnici nadležnih državnih tijela. Po provedbi vježbe Ministarstvo obrane sastavit će izvješće s prikazom postignuća u vježbi i preporukama za buduće vježbe upravljanja kibernetičkiim prijetnjama, te će izvješće dostaviti tijelima koja su sudjelovala u provedbi ove vježbe“.

U pripremi i provedbi „Kibernetičkog štita“ sudjelovat će predstavnici Ureda predsjednice RH, Ureda premijera RH, MORH-a, MUP-a, MVEP-a, Ministarstva branitelja, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva financija, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva zdravstva, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, DUZS-a, Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, SOA-e, VSOA-e, Zavoda za zaštitu informacijskih sustava i CARNET-a (Nacionalnog CERT-a).

Nakon što se u listopadu 2015. po prvi put spomenulo nekakve hrvatske „postrojbe za cyber-ratovanje, RH je donedavno praktično pa izbjegavala ikakve vidljive aktivnosti jačanja otpornosti na napade u digitalnoj domeni. Upravo su zato bile posebno upadljive i naznake nedavnih aktivnosti na ovome polju, u suradnji s Izraelom, ali i unutar okvira budućeg EU programa PESCO. Baš u tu sliku se sada uklapa i predstojeća međuresorna vježba „Kibernetički štit 2018“.

Imajući u vidu kapacitete kojima Hrvatska raspolaže na ovome polju, kao i razinu usklađenosti pojedinih segmenata nacionalne digitalne infrastrukture, spomenuti „Kibernetički štit 2018“ će za RH zasigurno biti jedno vrlo novo i ozbiljno iskušenje (pod uvjetom da se provede i evaluira ozbiljno). Ujedno, ova bi vježba za RH lako mogla postati „otvaračem za oči“ kakav su za Sjedinjene Američke Države svojedobno bile vježbe „Eligible Receiver“ (održana u lipnju 1997.) i „Digital Pearl Harbor“ (koju je u srpnju 2002. godine organizirao američki Naval War College) – posebno ako se i Hrvatska odluči u svojoj vježbi koristiti kakav „crveni tim“ kao izvor vježbovnih izazova.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.