Izbori 2015: Obrana u očima stranaka

 

Uoči predstojećih parlamentarnih izbora zanimalo nas je kakav program hrvatske političke stranke imaju po pitanju obrane i sigurnosti, te što na tom planu nude svojim biračima. Uz stranke koje čine dvije najjače političke grupacije – Domoljubnu koaliciju i koaliciju Hrvatska raste, pet osnovnih pitanja postavili smo i strankama koje bi, prema predizbornim anketama, mogle prijeći izborni prag. Tako su se na popisu anketiranih našli i Živi Zid, ORaH, Koalicija Rada i solidarnosti Milana Bandića, MOST Bože Petrova, te HDSSB. I dok su neke stranke ozbiljno shvatile ovu anketu i samim time pokazale da imaju gotove kakve-takve stranačke programe o vojno-sigurnosnim pitanjima, kao i ljude koji rade na njima i komuniciraju s medijima, druge su čekale do posljednjeg trenutka da proslijede odgovore. Bilo je i onih koji su se opravdavali velikom količinom anketa i novinarskih upita koji su se na njihovom stolu našli posljednja dva tjedna, nekih koji su putem ljubaznih tajnica poručivali da će „odgovore poslati poslijepodne ili sutradan ujutro“ ali od odgovora ni traga ni glasa (poput HSP-AS ili Milana Bandića), a bilo je i onih (poput HDSSB-a) koji su izričito odbili odgovoriti na anketu.

Zanimljivo je kako su gotovo sve stranke Domoljubne koalicije ažurno i promptno reagirale te poslale svoje odgovore na vrijeme, pa čak i one koje nemaju svoj program, ali dostavile su rečenicu-dvije odgovora kako podržavaju „program vodeće stranke u koaliciji“, dok se do posljednjeg trena činilo kako će u okviru koalicije Hrvatska raste ‘obraz osvjetlati’ samo dvije stranke – Laburisti i HNS. SDP je taktičkim manevrima danima izbjegavao odgovore pozivajući se na „ljude koji su na terenu po skupovima“ i „nedostatkom vremena za ankete“, a onda su konačno stigli i njihovi odgovori. Možda nije na odmet napomenuti da smo pitanja svim relevantnim strankama e-mailom poslali još 20. listopada 2015.godine.

Pritom još treba reći da HDZ-ove odgovore potpisuje umirovljeni general Damir Krstičević, ujedno i vjerojatni kandidat Domoljubne koalicije za ministra obrane, HSS-ove – umirovljeni general Darko Rukavina, potpredsjednik stranke, HNS-ove – Boris Blažeković, voditelj Izaslanstva Hrvatskog Sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a tijekom protekle 4 godine, a odgovore Laburista poslao je Ivica Rendulić, umirovljeni zapovjednik radarske postaje Šašina Greda kod Siska.

 

PITANJA:

1. Ima li vaša stranka strateški dokument o obrambenoj i sigurnosnoj politici? Tko je njegov autor?

2. U odnosu na postojeću obrambenu i sigurnosnu politiku – koji su Vaši temeljni stavovi i koje ćete korake/promjene zagovarati nakon parlamentarnih izbora (bez obzira na to budete li pozicijska ili opozicijska stranka)?

3. Koliko je Vaših članova do sada djelovalo na dužnosničkim pozicijama u Ministarstvu obrane? Budete li u prilici, tko je osoba koju ćete nakon izbora predložiti za dužnosničko mjesto u MORH-u?

4. Tko se do sada u Vašoj stranci bavio obrambenim i sigurnosnim pitanjima? Imate li za obrambeno-sigurnosnu problematiku poseban unutarstranački odbor/povjerenstvo/vijeće, ili sl.? Ako ne – zašto ne?

5. koju ocjenu – od 1 do 5 – biste dali obrambeno-sigurnosnoj politici koja je vođena u mandatu ove Vlade? Obrazložite ocjenu!

 

DOMOLJUBNA KOALICIJA

HDZ

1. Da, stranka ima pripremljene nacrte ključnih dokumenata o obrambenoj i sigurnosnoj politici. Naš cilj je da po dolasku na vlast, uvažavajući suvremene sigurnosne ugroze i trenutne okolnosti u kojima se Republika Hrvatska nalazi, donošenjem strateških dokumenata stvorimo temelj modernog i učinkovitog sustava domovinske sigurnosti. Iz tog razloga je Odbor za obranu, nacionalnu sigurnost i unutarnje poslove Hrvatske demokratske zajednice u protekle dvije godine uložio značajan napor u analizu trenutnog stanja i općenito u proučavanje globalnih trendova u ovom području. Kao rezultat toga izradili smo više dokumenata iz područja nadležnosti Odbora. Između ostalog, izrađen je nacrt nove strategije nacionalne sigurnosti. Autori navedenih dokumenata su istaknuti članovi Odbora koji imaju stručna znanja i iskustvo rada u sigurnosnom i obrambenom sektoru.

2.  Imajući u vidu mane postojećeg sustava nacionalne sigurnosti, koje se ponajprije očituju u nesposobnosti sustava da prepozna i odgovori na suvremene sigurnosne ugroze, svakako ćemo zagovarati transformaciju postojećeg sustava nacionalne sigurnosti. Transformacija će podrazumijevati plansko i sustavno djelovanje u skladu s vizijom o uspostavi (izgradnji) jedinstvenog, funkcionalno i organizacijski jasno definiranog Sustava Domovinske sigurnosti, čije će sastavnice biti komplementarne glede svih aspekata izvršavanja zadaća u funkciji jačanja nacionalne sigurnosti, odnosno učinkovitog upravljanja sigurnosnim rizicima.

3. Odbor za obranu, nacionalni sigurnost i unutarnje poslove okuplja veliki broj članova koji su obnašali značajne rukovodeće dužnosti ne samo u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske i Oružanim snagama, nego i u drugim ministarstvima i sastavnicama sigurnosno-obavještajnog sustava. Također, značajan broj naših članova ima iskustvo rada i u privatnom sektoru. Dosadašnji rezultati Odbora, analize, nacrti, smjernice i savjeti iz područja koja pokrivamo proizašli su iz timskog rada naših članova. Mi smo bili, i još uvijek jesmo, usmjereni na pozitivan rezultat našeg rada i promociju izbornog programa. Dosada nismo niti u jednom trenutku razgovarali o podjelama uloga u budućoj izvršnoj vlasti. Smatramo neprimjerenim razmišljati o tome. Nakon objave rezultata izbora koji će nam potvrditi da imamo podršku hrvatskog naroda, vjerujem da ćemo vrlo brzo donijeti kvalitetne odluke i izabrati ljude koji će svojim znanjem i radom opravdati povjerenje naroda.

4. Unutar Odbora za obranu, nacionalnu sigurnost i unutarnje poslove postoje pododbori specijalizirani za određena područja. Pa se tako Pododbor za obranu kojeg čine mnogi bivši i umirovljeni dužnosnici i časnici Oružanih snaga Republike Hrvatske prvenstveno bavi pitanjima obrane i razvoja Oružanih snaga, u smislu osuvremenjivanja, optimizacije i modernizacije ovog važnog resora. Pododbor za nacionalnu sigurnost okuplja priznate stručnjake i bivše djelatnike sigurnosno-obavještajnog sustava. Funkcionalno i personalno smo podijeljeni tako da se maksimalno iskoriste znanja i iskustva naših članova, a rezultat našeg rada u ovom važnom području vidjeti ćete nakon parlamentarnih izbora.

5. Ne bih volio iznositi ocjenu na taj način. Smatram da to u ovom trenutku i iz ove pozicije nije profesionalno, jer postoji mogućnost da ne raspolažem svim relevantnim i objektivnim činjenicama o obrambeno-sigurnosnoj politici koja je vođena u protekle četiri godine. Međutim, postoje neki pokazatelji koji govore da se može raditi bolje i više. Prvenstveno tu mislim na strateško upravljanje sustavom nacionalne sigurnosti koje se pokazalo tromim, nekoordiniranim i neučinkovitim, prvo prošle godine u Gunji, a proteklih mjesec dana i u postupanjima oko migrantske krize. Naime, manjkavosti sustava ne vide se u svakodnevnim okolnostima, već one dolaze do izražaja u izvanrednim situacijama. Mi to nećemo dopustiti.

HSLS

1. HSLS zajedno s koalicijskim partnerima kroz timski rad sudjeluje u izradi nekoliko strateških dokumenata, između ostalih i na Strategiji nacionalne sigurnosti RH. Sudjelovali smo s prijedlozima i primjedbama koji su prihvaćeni na dokument Dugoročni razvoj OS RH tijekom javne rasprave o navedenom dokumentu. Sudjelujemo u izradi nekih važnih zakonskih dokumenata iz područja domovinske sigurnosti kao i ustroja sigurnosno-obavještajnog sustava. Na izradi strateških dokumenata iz domene sigurnosti i obrane već duže vrijeme sudjeluje dr.sc. Mladen Nakić, stručni savjetnik HSLS-a.

2. Dva su ključna načelna opredjeljenja – racionalizacija i modernizacija kroza kvalitetna sustavna rješenja. Inzistiramo na izradi kvalitetnog ključnog strateškog dokumenta, zbog čega ćemo napraviti pregled stanja u OS i sigurnosno-obavještajnom sustavu. Sustav mora biti funkcionalan  i ustrojen u skladu s novim pristupom (funkcionalno i sadržajno) problematici domovinske sigurnosti. To podrazumijeva i donošenje niza zakonskih akata koji će to omogućiti.

3. HSLS je svojevremeno imao kvalitetnu osobu na mjestu pomoćnika ministra obrane (Josip Budimir). Nakon pobjede Domoljubne koalicije, HSLS ima kvalitetnu osobu (Mladen Nakić) koja je prošla Domovinski rat i sve profesionalno-stručne razine u sustavu obrane. Ujedno je i doktor znanosti iz područja međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti. Predstavnik HSLS-a bio je u funkciji direktora nedavno održane uspješne prve sigurnosne konferencije u Zagrebu.

4. Stručni savjetnik predsjednika HSLS-a je dr. Mladen Nakić koji se bavi obrambenim i sigurnosnim pitanjima.

5. Možda prolazna ocjena (-2). Djelomično ocjena odražava činjenicu što dosadašnji rad sigurnosno-obavještajnog, ali i obrambenog sustava, nije u dovoljnoj mjeri transparentan i na odgovarajući način otvoren prvenstveno stručnoj, ali i široj javnosti. Nije prihvatljivo opravdanje da je uvijek sve vezano za financijska sredstva. Postoji i negativna selekcija kadrova. Zanemareni su ljudi koji su iznijeli najveći teret u Domovinskom ratu i imaju stručna i praktična znanja. Neki slučajevi pokazuju da se ne mogu isključiti i politički kriteriji na štetu struke i profesionalnosti.

HSS

1. Strateški dokument o obrambenoj i sigurnosnoj politici je Strategija nacionalne sigurnosti.  Na ovom  dokumentu radi se u okviru odbora za Obranu i nacionalnu sigurnost HDZ-a u kojem aktivno sudjeluje i HSS kao strateški koalicijski partner. Autor ovog dokumenata je veći broj kompetentnih stručnjaka iz područja obrane i nacionalne sigurnosti, a ispred HSS-a u radu ovog tjela sudjeluje potpredsjednik HSS-a, general u mirovini Darko Rukavina.

2. Temeljni stavovi su da je obrambeno sigurnosni sustav moguće i neophodno bitno poboljšati na temelju novog koncepta „Domovinske sigurnosti“. Bitna odrednica koncepta „Domovinske sigurnosti“ je novi organizacijski pristup i rješenja koja će omogućiti integraciju svih komponenti od značaja za obranu i nacionalnu sigurnost, učinkovitije donošenje odluka, bržu i kvalitetniju komunikaciju i razmjenu informacija, ekonomičnije korištenje svih raspoloživih potencijala, što će u konačnici ostvariti sinergijski učinak i znatno povećati sposobnosti zaštite vitalnih nacionalnih interesa kao i mogućnosti brzog i kvalitetnog odgovora na široku lepezu svih oblika ugroza i djelovanja u kriznim situacijama. Funkcioniranje sustava „Domovinske sigurnosti“ zasnivati će se na principima koje utvrđuje „Združena doktrina“ koja je ujedno i temeljni doktrinarni dokument koji se primjenjuje u okviru NATO saveza.

3. Potpredsjednik HSS-a general Darko Rukavina radio je u Odjelu za združenu doktrinu Glavnog Stožera OSRH, obnašao dužnost načelnika J-1 Personalne Uprave GS OSRH i dužnost Zamjenika zapovjednika HRZ i PZO do umrovljenja 2007. godine.

4. Obrambeno sigurnosnim pitanjima u HSS-u bavi se Ravnateljstvo za Obranu, Nacionalnu sigurnost i Unutarnje poslove u sastavu Stručnog vijeća HSS-a.

5. Obrambeno-sigurnosnoj politici koja je vođena u mandatu sadašnje Vlade dajemo negativnu ocjenu.

BUZ (Blok umirovljenici zajedno)

BUZ u potpunosti podržava dio plana Domoljubne koalicije koji se tiče obrambene i sigurnosne politike, posebno jer se radi o činjenici da je na čelu tog odbora general Damir Krstičević, proslavljeni zapovjednik 4. brigade, i čovjek s kojim Hrvatska može imati najkompetentniju osobu koja je bila ili će ikada biti na čelu Ministarstva obrane.

HDS (Hrvatska demokršćanska stranka)

Pitanje obrane smatramo veoma važnim za našu Domoljubnu koaliciju pa smo stoga naše članove priključili odboru HDZ -a  kojemu je ne čelu general Damir Krstičević koji je izradio strategiju obrane. Stavovi koji su tamo su naši zajednički.

 

KOALICIJA HRVATSKA RASTE

SDP

1. Glavne smjernice i politike u pogledu obrambene i sigurnosne politike, što je sasvim razumljivo, su se artikulirale i nastavljaju se aktikulirati i provoditi kroz vladinu politiku tijekom posljednje 4 godine mandata i čvrsto vjerujemo tijekom idućeg mandata. Od početka mandata ove Vlade, nakon niza godina u kojem ključni dokumenti nisu bili doneseni ili zanavljani, izrađeni su i usvojeni gotovo svi dokumenti i planovi kojima se jasno usmjerava politika i određuju reforme u ovom ključnom segmentu državne politike.
Procesi koji su se odvijali u obrambenom i sigurnosnom sektoru tijekom protekle četiri godine usmjereni su na provođenje ključnih reformi i kontinuiranoj prilagodbi promjenama u strateškom okružju. Najbolja demonstracija navedene politike je vidljiva iz niza konkretnih koraka i postignuća u ovom sektoru – od uznapredovalog procesa modernizacije do vrlo konkretnog povećavanja spremnosti cijelog obrambenog i sigurnosnog sektora koji uspješno odgovara na postojeće izazove bilo u zemlji ili inozemstvu.
S druge strane, svi postavljeni planovi i reforme su se provodili na realnim resursnim osnovama. Jedno od ključnih pretpostavki (i postignuća Vlade) za provedbu vjerodostojne obrambene i sigurnosne politike je osiguravanje potrebnih resursa te njihovo realistično i odgovorno alociranje – opet i prije svega u službi očuvanja i pomicanja nacionalnih interesa.

2. Prije svega inzistirati će se na dosljednoj implementaciji postavljenih ciljeva i politika. Područje obrane i sigurnosti zahtjeva ozbiljnu razinu posvećenosti, fokusiranosti i profesionalnosti. Postojeći planski i razvojni dokumenti s područja obrane i sigurnosti su usvojeni sa širokom političkom i javnom podrškom što potvrđuje i njihov snažan legitimitet. Upravo zato vjerujemo da se treba nastaviti s postavljenim ciljevima, naravno uz uvažavanje svih promjena u današnjem dinamičnom i kompleksnom sigurnosnom okružju. Nastavit će se predano raditi da se obrambeni i sigurnosni sektor nastave razvijati kao značajan sastavni element sveukupnih potencijala države, te oslonac sigurnosti i stabilnosti društva.

3. U okviru Ministarstva obrane tijekom proteklog mandata Vlade dužnosničke pozicije su bile mahom delegirane nestranačkim osobama i profesionalcima koji su najbolje upoznati s potrebama i izazovima svojih resora.
U pogledu budućnosti treba istaknuti da imenovanje ministra obrane ostaje u domeni povjerenja i odluke budućeg premijera.

4. Sigurnosna i obrambena politika su povjerene profesionalcima i struci, neovisno o njihovom političkom ili stranačkom odabiru u okviru tijela izvršne i zakonodavne vlasti. Vlada je do sada inzistirala na ovom inkluzivnom modelu i nastavit će s takvim pristupom.

5. Konačnu ocjenu uspješnosti obrambeno-sigurnosne politike će dati građani Republike Hrvatske, ali i svi zaposlenici koji djeluju i rade u okvirima navedenog sektora. Čvrsto smo uvjereni da je Vlada tijekom proteklog mandata kroz niz vrlo konkretnih koraka postavila obrambeni i sigurnosni sektor na čvrste osnove s jasnim planom daljnjeg razvoja u interesu sigurnosti građana Republike Hrvatske.

HNS

1. Nemamo strateški dokument, ali imamo unutar programa poglavlje o obrambenoj i sigurnosnoj politici. Autori su naši članovi koji rade u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, u Europskom parlamentu i u Hrvatskom saboru.

2. Zagovaramo i zagovarat ćemo samostalnu obrambeno sigurnosnu politiku, sukladnu s obrambenom politikom Europske unije i posebno sukladno obrambenoj politici NATO-a. Tu svakako mislimo na što brže dostizanje u Walesu dogovorenog cilja 2% BDP-a ulaganje u vojsku i od toga 20% ulaganje u modernizaciju. Podržavamo nastojanja i uspjehe sadašnjeg Ministarstva obrane u obnavljanju i dopunama obrambenih resursa.

3. Gospodin Jozo Radoš je bio ministar obrane, a gospodin Mladen Ružman je bio njegov pomoćnik. Prerano je i neozbiljno  kalkulirati s imenima prije no što su izbori završeni. HNS ima desetak ljudi sposobnih za neko od dužnosničkih mjesta u Ministarstvu obrane.

4. Obrambeno-sigurnosnim pitanjima bavile su se navedene osobe, te gospodin Boris Blažeković kao član saborskog Odbora za obranu i voditelj Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. Unutar stranačkih struktura djeluje Interesni odbor za obrambeno sigurnosna pitanja.

5. Pet (5) je ocjena rada Ministarstva obrane. U okolnostima štednje i brojnih reformi u državi, reforme i stvarno restrukturiranje te nabava nove opreme i naoružanja u MORH-u su istinski dosezi na koje i ova Vlada i građani RH mogu biti ponosni. Uspjesi u provođenju raznih vojnih vježbi (domaćih i međunarodnih), nabava visokosofisticiranih sustava, smanjenje broja nevojnog osoblja, restrukturiranje zapovjednog kadra, sudjelovanje u međunarodnim misijama te, kao vrhunac, vojna parada u Zagrebu (uz brojne druge aktivnosti poboljšanja rada i uvjeta rada) su tako opipljivi pokazatelji za hrvatske prilike neuobičajeno uspješnog rada MORH-a i HV-a.

HRVATSKI LABURISTI

1. Nema i ne bi bilo normalno da po pitanjima obrane i nacionalne sigurnosti političke stranke izrađuju svoje strateške dokumente jer bi tako doveli do osnivanja posebnih stranački organiziranih „postrojbi“.

2. Republika Hrvatska je članica NATO saveza i ima jasne obveze koje treba ispoštovati u maksimalno mogućoj mjeri, a u sklopu „diskrecijskih“ ovlasti-RH bi mogla i trebala operacionalizirati i sustavno organizirati pričuvne snage (kako MUP-a, tako i HV-a, te svakako i civilne zaštite) .

3. Do sada nismo imali dužnosnike, a o potencijalnim dužnosnicima će se donositi odluke na unutar-stranačkim tijelima jer imamo više kvalificiranih osoba za te poslove.

4. Imamo Odbor koji se unutar Stranke bavi  obrambeno-sigurnosnom problematikom.

5. Dajem ocjenu 4. Obzirom na kompleksnost koju nam u sigurnosnom smislu predstavljaju suvremena kretanja na ovom našem „rahlom“ geopolitičkom položaju smatram da su odgovori i protekle Vlade bili vrlo kvalitetni.

 

ŽIVI ZID

1. Naša stranka je miroljubiva stranka koja ne želi da naša zemlja ulazi u sukobe diljem svijeta u koje nas uvlači NATO savez. Posebnu obrambenu strategiju nemamo jer smatramo da glavni neprijatelji naše zemlje nisu izvan naših granica, već domaći političari koji nas pljačkaju i uništavaju.

2. Zalagat ćemo se za trajnu neutralnost naše zemlje, izlazak iz NATO saveza i povlačenje naših vojnika iz vojne misije u Afganistanu.

3. Niti jedan, ako budemo ikada odlučivali o poziciji ministra, tražit ćemo da se napravi javni natječaj i da se na njegovo mjesto stavi osoba s najvećim iskustvom i najboljim referencama.
Ne možemo znati koga bi postavili na tu odgovornu funkciju prije nego li uopće vidimo kandidate.

4. Nemamo jer nas zanimaju prvenstveno unutrašni problemi naše zemlje poput sve većeg broja siromašnih ljudi i mladih koji odlaze van bez namjere da se ikada vrate.

5. Ocjena je negativna jer naša vojska trenutno umjesto državnih granica naše zemlje čuva i štiti interese NATO saveza od kojeg mi nemamo nikakve koristi.

 

OraH

1. Stranka ORaH usvojila je javnu „Politiku nacionalne sigurnosti“. Autor prijedloga javne politike bio je Zvonimir Mahečić, a prijedlog politike je proveden kroz javnu raspravu na našoj web stranici te su zaprimljeni komentari, prijedlozi i kritike u odnosu na koje je prijedlog dokumenta korigiran. Potom je Glavni forum stranke, sukladno Statutu, usvojio finalnu verziju politika. ORaH-ove politike unatoč tome, nisu uklesane u kamen te i dalje radimo na njihovom napretku u suradnji sa stručnjacima i zainteresiranim javnostima.

2. Politika nacionalne sigurnosti koju ćemo kreirati i provoditi služit će kao temelj djelovanju svih ostalih funkcionalnih područja državne politike u zajedničkom cilju ostvarivanja održivog razvoja društva i građana. To će biti politika unapređenja i razvoja svih društvenih resursa i sposobnosti. Smatramo da sadašnje stanje nacionalne sigurnosti ne zadovoljava, ne samo zbog očiglednog gubitka sposobnosti promoviranja vlastitih interesa i potreba, nego još više zbog ozbiljnog narušavanja ekonomskog, financijskog, energetskog, informacijsko-komunikacijskog suvereniteta zemlje, građana, društvenih institucija i ekonomskih subjekata. U tom kontekstu definiranje politike nacionalne sigurnosti i njena uspješna provedba omogućit će s jedne strane stvaranje zadovoljavajućeg stanja nacionalne sigurnosti, a s druge strane stvaranje pretpostavki za nesmetani održivi razvoj građana, državnih institucija i društva u cjelini. I obrnuto, cjelovit i održiv razvoj društva doprinijet će porastu zadovoljstva građana, smanjivanju tenzija u društvu, te porastu sposobnosti građana i svih institucija.

3. Ne raspolažemo tim informacijama. ORaH u sljedećem mandatu neće sudjelovati u izvršnoj vlasti.

4. U sklopu Foruma za društvenu pravdu i ljudska prava, jedan od tri glavna programska foruma ORaH-a, djeluje podforum za nacionalnu sigurnost u čiji rad su uključeni članovi, ali i vanjski suradnici, stručnjaci i građani, koji surađuju na programskoj osnovi u obliku simpatizera stranke. Dakle, otvoreni smo za programsku suradnju.

5. Smatramo da i dalje nismo iskoristili naše mogućnosti u sklopu NATO-a i Europske unije te opravdali naše članstvo. Članstvo u Europskoj uniji i NATO-u omogućava nam korištenje mehanizama koje nismo iskoristili primjerice pri suočavanju s aktualnim izazovom izbjegličke krize ili poplava u Hrvatskoj koje su rezultat klimatskih promjena. Obzirom na ciljeve ORaH-ove politike nacionalne sigurnosti, mandat ove Vlade možemo ocjeniti samo prolaznom ocjenom – 2.

 

MOST nezavisnih lista

1. Stranka nema strateški dokument o obrambenoj i sigurnosnoj politici. Postoje razmišljanja među članovima stranke o potrebi korigiranja trenutne obrambene politike Republike Hrvatske, ali još nisu uobličena u konzistentan dokument koji bi bio polazište za promjenu ili dogradnju postojeće obrambene i sigurnosne politike RH.

2. Pristupanjem euro-atlantskim integracijama ispunjeni su ključni strateški nacionalni ciljevi. Republika Hrvatska je 2009. pristupila NATO savezu, a 2013. Europskoj uniji, čime je ostvarila stabilnu i dugoročnu perspektivu sigurnosti. U skladu s time, a i sa činjenicom da su uslijed gospodarske krize reducirana izdvajanja za obranu, ukupno brojno stanje Oružanih snaga i efektiva za obranu svesti će se do kraja 2017.godine (poslije preustroja koji je u tijeku) na 15 000 djelatnih vojnih osoba i do 400 kadeta. Prema toj brojci, a i prema strukturi i zadaćama, očito je da će Oružane snage biti namijenjene isključivo za zadovoljavanje obaveza prema NATO-u i saveznicima kroz međunarodne misije. Upada u oči da je pričuva OS marginalizirana.

3. Do sada je na dužnosničkim pozicijama u MORH-u radilo više članova i to od razine Načelnika Uprave u MO, preko načelnika raznih odjela u Glavnom Stožeru, do voditelja određenih odjela ili postrojbi na razini brigade. Nećemo nikome predlagati dužnosnike jer ćemo sudjelovati u Vladi samo ako nam građani dadnu većinsko povjerenje.

4. Imamo poseban tim stručnjaka za područje sigurnosti i obrane. O pojedinim imenima ne izlazimo u javnost jer smo tako obećali našim stručnjacima koji žele ostati anonimni.

5. Skoro nevjerojatno zvuči činjenica da je posljednja Strategija nacionalne sigurnosti sačinjena 2002. godine. ‘Strategija nacionalne sigurnosti’ temeljni je dokument o strategijama očuvanja integriteta Republike Hrvatske i njenih građana u nadolazećem desetljeću. Unatoč tome što se ovaj dokumenat odnosi na relativno dugačak vremenski period on mora definirati ugroze te ciljeve, načine i sredstva za njihovo otklanjanje. Također, to je živi dokument koji se pročišćava i ažurira u skladu sa promjenama u zemlji, njenom užem i širem okruženju.

Novu Strategiju nacionalne sigurnosti trebalo je sastaviti iz barem četiri osnovna razloga, a to kao prvi ulazak Republike Hrvatske u punopravno članstvo NATO-a 1. travnja 2009., dakle njom treba projektirati sigurnosti i obrane u zajedničkoj obrani iz koje se dobivaju korisni učinci po sigurnost, ali i ulažu nacionalni elementi kako bi Savez funkcionirao. Drugi razlog je ulazak Republike Hrvatske u EU 2013.godine. Treći su promjene u širem i bližem okruženju i, četvrti su aktualne društvene pojave. Pisanje nove Strategije trebale su inicirati, ako ništa drugo, onda pojave i događaji koji su pokazali da je sustav nacionalne sigurnosti ozbiljno narušen:  Kornatska tragedija u ljeto 2007. godine, ledena kiša i blokada Gorskog Kotara u zimu 2014./2015., katastrofalne poplave 2015. i aktualna izbjeglička kriza. Smatramo da, ako ni zbog čega drugog, onda zbog ove činjenice Vlada u ovom segmentu ne zaslužuje ocjenu višu od dovoljan.

 

Za kraj

U oči upada kako je većini stranaka glavni nedostatak – nedonošenje nove Strategije nacionalne sigurnosti, ali i da većini njih problem predstavljaju konkretni odgovori na konkretna pitanja.

Dok se SDP u potpunosti stopio s Vladom, toliko da bježi od stranačkog stava po postavljenim pitanjima, HDZ s druge strane najavljuje uvođenje koncepta domovinske sigurnosti, ali ne bi ocjenjivao dosadašnji rad u MORH-u. Dok Laburiste krasi neobičan stav o stranačkim strateškim dokumentima na temu obrane i sigurnosti, čije bi samo donošenje po njima dovelo i do osnivanja posebnih stranačkih postrojbi – zanimljivi su i pojedini pogledi na ministarsku poziciju. BUZ tu drži kako njihova ponuda može dati “najboljeg ministra koji je bio ili će ikad biti”, za razliku od stranke Živi zid, koja bi ministra obrane birala putem javnog natječaja (valjda kao i direktora lokalne Kanalizacije i odvodnje). MOST tvrdi da ima članove na raznim funkcijama u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama (ali nikakav stranački dokument na temu), a OraH ne misli sudjelovati u izvršnoj vlasti pa nema ni briga oko kadroviranja.

Sve u svemu, izbor je šarolik, izbori su blizu – već u nedjelju, 08. studenog, a svi koji će se odlučiti za preferencijalni glas neka ne zaborave zaokružiti i broj liste.

 

*Gost autor: Snježana Dukić, slobodna novinarka iz Zagreba, s dugogodišnjim iskustvom u praćenju tema obrane, unutarnjih poslova i sigurnosti općenito

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.