Intervju: Vjekoslav Majnarić – “Neophodna je izmjena Zakona o službi”

 

Unatoč sve većoj potrebi za sindikalnim organiziranjem djelatnih vojnih osoba, zahtjev za osnivanje vojnog sindikata prilikom izrade novog Zakona o obrani i Zakona o službi u OS RH nije prihvaćen. Tako da su i nadalje pod sindikalnom zaštitom tek materijalna i socijalna prava civilnih osoba u Ministarstvu obrane, odnosno Oružanim snagama. Njihov je matični sindikat – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, s čijim smo dopredsjednikom odbora MORH-a Vjekoslavom Majnarićem porazgovarali o brojnim problemima s kojima se trenutno hrvaju. Suradnja Sindikata i MORH-a, odnosno OS RH relativno je dobra, kaže Majnarić, što je bilo posebno važno prilikom višegodišnjeg smanjivanja broja civilnog osoblja u obrambenom sektoru.

Unazad deset godina u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama brojno stanje civilnog osoblja bilo je negdje oko 11 tisuća. Mi smo sada, 2014. godine, došli praktično na brojku od nekakvih 400 u Ministarstvu obrane i 1700 u Oružanim snagama. Proces izdvajanja trajao je postupno, s tim da konačne brojke još nisu dostignute i one će biti  prema sadašnjoj projekciji, odnosno prema Dugoročnom planu razvoja – koji nije usvojen – oko 700 državnih službenika i namještenika u Oružanim snagama, i negdje oko 300 u upravnom dijelu, znači u Ministarstvu obrane. Na taj upravni dio bi otpadali područni odjeli financija, i upravni dio samog Ministarstva… znači, većinom, 90% administrativno osoblje.

Mi smo 2006. i 2007. god. imali ustanovljeno povjerenstvo koje su predstavljali sindikati i personalne uprave pojedinih ustrojbenih cjelina Oružanih snaga, gdje smo zajedno sa predstavnicima OS sudjelovali u odabiru namještenika, odnosno službenika koji će biti izdvojeni, odnosno koji će ostati u sustavu. S tim da je poslodavac izradio i program zbrinjavanja. Isto tako i poticajne otpremnine koje su, prema stanju u proračunu 2008., bile relativno dobre i povoljne – bilo je čak ljudi koji su pojedinačno dobivali i do 200.000 kuna otpremnine, što je za to vrijeme bilo, naravno, dosta dobro. Imali smo ovaj dio koji se tiče doedukacije, preškolovavanja… Uvijek je sindikat imao prigovor da je jedan dio civilnog osoblja bio na neki način stigmatiziran u odnosu na djelatne vojne osobe jer, naravno, nama je pristup na doedukaciju, i što se tiče školovanja za pristup novoj tehnici, novim uređajima, novim tehnologijama – bio na neki način dosta i uskraćen. Tako da smo sad pred kraj ovog konačnog preustroja došli u jedan „zeitnot“, jer sad naprosto više nismo spremni za prihvat novih tehnologija… jer smo, naprosto, održavajući postojeće tehnike i procedure, kako se kaže – zaostali u sustavu… Drugi problem je taj što je, recimo, bilo dosta propusta i u samom principu odabira, gdje mi nismo mogli biti relevantni faktor…

Samo zadnjih godina?

Govorim o zadnjim godinama, o zadnje 3 ili 4 godine, kad je povjerenstvo ugašeno odlukom ministra (Branka Vukelića, op.a.). Tako da smo tu izgubili taj kontinuitet, i onda su Oružane snage, naravno, radile bez našeg sudjelovanja u tome. U tom smislu se izgubio kontinuitet poznavanja kvaliteta, stručnosti pojedinih ljudi, odnosno namještenika i službenika. Tako da je taj proces na neki način malo bio u zaostatku, odnosno, bio je zakinut što se tiče namještenika, odnosno službenika.

Sindikatu trenutno najveći problem predstavlja novouvedena kategorija – vojni specijalist?

90% su namještenici, a službenika – ako govorimo o OS – nešto malo ima u administrativnom dijelu. Jedan dio namještenika je ovom odlukom i prijelaznim odredbama novog Zakona o službi prešao u kategoriju „vojni specijalist“. Ukupan broj tih ljudi je 158 što je, s obzirom na naše mišljenje, malo… Ako je brojka po starom Dugoročnom planu, važećem, budući da nemamo novi, bila negdje između 1000 i 1500 ukupno, onda vidimo da je brojka od 158 civilnih osoba izuzetno malo, posebno ako govorimo o funkcioniranju sustava održavanja, remonta i podrške. Najdrastičniji primjer je u Remontnom zavodu, gdje imate slučajeva da u jednoj ustrojbenoj cjelini, radionici, rade ljudi koji su prešli u kategoriju „vojni specijalist“… ista struka, isti profil, isto znanje… i imate u istoj radionici, ali za drugim stolom, čovjeka koji je ostao namještenik. Trenutno je stanje vrlo eksplozivno, jer ovaj čovjek ima duplo veću plaću kao „vojni specijalist“. On ima plaću s koeficijentom 1.3, odnosno u činu skupnika, a ovaj je namještenik ostao bez toga, jer mu je prijelaznim odredbama Zakona o službi ukinuti dodatak od 20% kao specijaliziranom tehničaru i mehaničaru. On je ostao na plaći do 2 i pol tisuće manjoj. Prije ovog intervjua, bili smo na razgovoru da se ipak dijelu tih ljudi vrati dodatak od 20%, tako da ne bi bila toliko drastična razlika.

Vi ste svjesni da u isto vrijeme OS RH na svojim internetskim stranicama navode ukupan broj specijalista kao 537 ljudi, ili tako nešto – dakle, daleko više od ovoga?

Da, to je sad trenutno stanje… E, sad… brojke su nešto što je rastezljivo – možemo o tome… ali definitivno se pokazalo da je ovo – s obzirom na funkcioniranje Oružanih snaga – premali broj civila koji je trenutno preveden. Mi smo predviđali u onom prvotnom prijedlogu planske konferencije u Puli, koja je bila o vojnim specijalistima prije 6 ili 7 godina, kad se pokušalo ići na modele slovenskog principa uvođenja te kategorije – barem 600 civilnih osoba, većinom namještenika i nešto službenika… Međutim, sad ovdje imamo 150 – nažalost se pokazalo da ima slučajeva da nisu oni profili, kategorije i struke koje su predviđene… Tražili smo, naravno, sastanak i u OS RH, da se vidi sa strane sindikata što možemo, i evo, sad smo dobili kod generala Pađena, pomoćnika načelnika Stožera Lovrića – načelni pristanak da zajedno s njima pokušamo nekako izmiksati  tu situaciju. On je obećao da će i oni, kao Oružane snage, paralelno s nama, raditi na prijedlogu prema Ministarstvu obrane i dalje prema Saboru, izmjena i dopuna Zakona o službi, gdje bi se onda omogućilo još jednom broju namještenika prevođenje u kategoriju „vojni specijalist“. Mi smo zadovoljni, u smislu da ipak nismo odbijeni kategorički, nego smo dobili ipak nekakvu mogućnost da zajedno… jer su i oni uočili te nedostatke u samom sustavu. Kažem, glavnu težinu ima Remontni zavod, ali i bojna opće potpore, i ovo što spada pod Zapovjedništvo za potporu.…

Vjekoslav Majnarić, dopredsjednikom odbora MORH-a u Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN)

Vjekoslav Majnarić, dopredsjednikom odbora MORH-a u Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN)

Sad laičko pitanje… Ako ljudi prijeđu u status vojnih specijalista – to je podskupina djelatnih vojnih osoba. Niste li vi time automatski izgubili članstvo, i izgubili mogućnost dalje voditi brigu o njihovim radnim pravima?

Hvala na tom pitanju! To je trenutno takva situacija. Naravno da ćemo tu izgubiti, već jesmo izgubili jedan broj najviše kolega, recimo, u Remontnom zavodu, gdje je njegova podružnica brojala 150 i nešto članova sindikata. Od tih 150 ljudi je 102 prešlo u kategoriju vojni specijalist – znači, podružnica sindikata praktički se ugasila. Ali ljudi su sretni, jer im se osigurava, na neki način, posao. Imaju ugovor na tri godine, većina njih… djelatni ugovor na tri godine, koji se obnavlja u ovom smislu… Ja mislim da će oni dobiti ugovor i na neodređeno vrijeme. Vi kažete “potkategorija”… Oni nisu potkategorija, nego su sad – po novom Zakonu o službi – djelatne vojne osobe. Znači, sva prava ostvaruju iz toga. Jedino su ostale dvojbene i problematične njihove mirovine. S obzirom da se kaže da mirovinu “6” može ostvariti djelatna vojna osoba koja ima 20 godina mirovinskog staža i 15 godina djelatne vojne službe. Tu je sad nastao jedan od mogućih problema, jer vidimo da taj čovjek praktično ne može nikako…

Ne može fizički zaraditi mirovinu?

Da! Na koji način će se to premostiti… I dalje imamo razgovore. Evo imamo i sporazum s Vladom, gdje se predviđa isto razgovor o mirovinama policijskih službenika, djelatnih vojnih osoba, pa ćemo vidjeti…

Kad bi se ti razgovori trebali povesti?

Sad je situacija izuzetno kaotična, jer imamo masu zakona koji su u pripremi ili pred donošenjem, a njihova primjena i implementacija stvorit će ove godine, bojim se, kaos u cijelom sustavu. Tu je Zakon o radu, tu su masa propisa i odluka, tu je Dugoročni plan razvoja što se tiče Oružanih snaga… U svakom slučaju se mora riješiti ovo pitanje tijekom ove godine – što se tiče mirovina ove kategorije osiguranika, ili barem dijela ljudi koji su prešli u kategoriju “vojni specijalist” – naprosto zbog toga što su ti ljudi u godinama kada će, ove ili iduće godine, već prema ukupnom stažu steći mogućnost za mirovinu. Na koji način će se to riješiti, to sad ostaje upitno…

Mi kao sindikat ćemo pokušati… ili barem ja osobno, dok sam tu – pronaći nekakav modalitet i rješenje za zbrinjavanje namještenika, odnosno službenika, koji su još u sustavu OS RH (a neće imat uvjete za civilnu mirovinu), a koji će biti na neki način, u idućem periodu – znači, do 2017. – 2018. predviđeni za izdvajanje… da se nađe nekakav modalitet njihovog zbrinjavanja. Da se premosti nekakav sustav – ili u sklopu Ministarstva obrane, ili s Ministarstvom branitelja, da ti ljudi ne završe na ulici. Evo, to još preuzimam nekako, kao sindikat, preuzimamo to na sebe – da pokušamo tu naći nekakvo rješenje. Mi smo još 2005. kod ministra Rončevića – ja osobno sam inicirao peticiju, gdje smo tražili izjednačavanje braniteljskih prava s djelatnim vojnim osobama… Ministar Rončević je to preveo u poticajnu otpremninu. Nažalost se to kasnije izgubilo. Nije se napravilo trajno rješenje…

A što je s dijelovima Ministarstva koji su se, recimo, izdvojili na ovu, više tržišnu stranu?

Što se tiče Pleter-usluga… “Pleter-usluge d.o.o.” je osnovan kao trgovačko poduzeće u stopostotnom državnom vlasništvu, i takav je predviđen ostati. I u tom dijelu imamo sada slučaj da se kompletan uslužni sektor, što je bio u sklopu Ministarstva obrane, izdvaja u to. Taj proces još uvijek traje. “Pleter-usluge d.o.o.” sad trenutno zapošljava negdje oko 650 djelatnika, od toga jedan dio iz Ministarstva obrane – Centar za gospodarenje nekretninama, što je bio u sklopu Ministarstva obrane… Jedan dio djelatnika, što su radili u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama, je prihvatio prelazak, i to je garantirano i sporazumom o prelasku… Mi čak imamo i kolektivni ugovor na razini trgovačkog društva Pleter, gdje su sva materijalna prava zagarantirana tim ljudima, i gdje je baza i osnovica bio kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike. S te strane, mi na Pleter nemamo prigovora. Makar je bio jedan veliki dosta otpor kod naših službenika, odnosno namještenika, od prelaska u nekakvu firmu – jer je, ono, bio osjećaj “Aha, izdaje nas Ministarstvo”!

Vratimo se na specijaliste. Što se događalo od donošenja novog Zakona o službi pa do kraja godine, odnosno do 01.01.2014.?

Poznato vam je – do 31. 12. je trebao biti preveden jedan broj… Kao što sam rekao, i ponavljam – sad u Oružanim snagama nisu zadovoljni ni dinamikom, ni brojem… Prijelazne odredbe su rekle – taj i taj broj ljudi, što se tiče zaposlenika… Sve dalje će određivati, znači, interni natječaji i prijem sa tržišta rada. Oni će morati udovoljavati Zakonu o službi, zakonu o prijemu u vojnu službu, koji je jasan. Znači, ne može se više preći. Tu je taj problem, koji ističem stalno, i gdje su nam dali podršku… sad i general Pađen… da se eventualno ide na izmjene, odnosno, dopune zakona – gdje bi se onda omogućio prelazak i jednom broju ovih još preostalih…

Ali, ako se ne varam, dio tih pitanja je trebao biti riješen i u Pravilniku o specijalistima?

Da… koji još nije potpisan. Još nije…

Da Vas Ministarstvo pozove – da li bi Vi osobno, i Vaš sindikat, bili spremni sudjelovati u doradi ovakvog pravilnika koji kasni?

Naravno! Naročito u onom dijelu koji obuhvaća državne službenike i namještenike. Bez daljnjega.

Ima li još nešto što Vaš sindikat u ovom sustavu posebno tišti?

U ovoj fazi su problem i dodaci… ovi dodaci koje su ljudi izgubili, ovi koji su u prijelaznim i završnim odredbama zakona … Kod glavnog tajnika Ministarstva je napravljen takav dogovor da mi, sa strane sindikata – napravimo popis, prema uredbi Vlade o štetnosti poslova i pravilniku – koji je na žalost iz ’84. godine… Pravilnik o štetnosti i uvjetima rada. Mi ćemo s naše strane napraviti popis radnih mjesta koja imamo po štetnosti poslova, i s druge strane to će napraviti i Ministarstvo kao poslodavac – pa ćemo ponovo imati sastanak, gdje ćemo onda izmiksati ta radna mjesta, na koja će se vratiti dodaci. Da li će Vlada to prihvatiti, da li će vratiti 20 posto – to mi sad ne znamo…  Mi nećemo inzistirati na nekakvoj retroaktivnosti… da im se vrati, od prvog… Mislim, bili bi sretni ako bi to bilo i s 01. travnjom. Kažem… najdrastičnija je situacija to, da ovaj čovjek, djelatnik, ima 6000, a ovaj drugi 3500 – a do prije ovog prvog mjeseca su imali istu plaću. Naravno, onda vi ne možete očekivati ni kvalitetu, ni njegov učinak na poslu – ni u onom smislu da on sad radi ne znam kako nadahnuto… Barem tako u Tajništvu ističu, da bi s 01. 04. trebalo zaživjeti ono o vraćanju tih dodataka.

Ima još problema – što se tiče preustroja grana i postrojbi…  Ukazao se problem jedne radione… recimo, u opslužništvu – bojna za opću potporu predviđa radionu, ali ta radiona nije provedena kroz knjige ustroja. I sad imamo slučaj u Požegi, radiona od 12-14 ljudi… Opslužništva su imala 380 ljudi viška, civila, znači namještenika i službenika… Oni u Požegi su u sklopu tog viška…Oružane snage su ih predviđale, ali ih nisu izdvojile u bojnu Opće potpore, nego je ta postrojba ostala visjeti…onda su ljudi dobili rješenja o otkazu. Tek sad na moje osobno, i insistiranje sindikata… neki dan je potpisao ministar, pa zapovjednik OS RH – da je sad je ta radiona konačno uvrsti… i da su ti ljudi spašeni.

To je dopuna preustroja?

Tako je! Tako je, ali se to vuklo… Oni su bili vođeni, formalno, u opslužništvima koja su određena “za odstrel”, da tako kažem. Ti ljudi su dobili otkazne rokove, otkazni rokovi im ističu… Tragično je to što je ta radiona potrebita Oružanim snagama… bar to sami tvrde, a onda se događaju takve stvari. I sad je potpisao ministar obrane i Vrhovni zapovjednik, tako da – evo, s te strane ipak i nešto dobro u svemu tome. Tako da će ti ljudi, eto, ostati – a ostat će, naravno, kao namještenici. Ako prođu izmjene i dopune Zakona o službi – onda ćemo ih pokušat nekako prebacit u vojne specijaliste.

Da li bi vaša sindikalna organizacija razmišljala o otvaranju nekakve podružnice za djelatne vojne osobe, kad bi to bilo moguće?

Naravno! To u svakom slučaju! Mi ćemo i lobirati – jer imamo otvorenu suradnju sa sindikatima u okruženju, s predsjednikom Sindikata vojaka Slovenije, koji ima pristup i Europskoj komisiji, gdje bi onda eventualno, pritiscima iz Europske komisije, nama Ministarstvo… Ne pritiscima, nego naprosto preporukama – jer postoje preporuke o sindikalnom organiziranju, da se na neki način izjednače prava… I sam Ustav u svojoj odredbi nije kategorički zabranio sindikalno organiziranje djelatnim vojnim osobama, pa ćemo s te strane pokušat lobirati. U ovom sadašnjem prijedlogu smo isto pokušali – pozivajući se na policijske službenike i druge vrste službenika, uniformirane, gdje je dozvoljeno sindikalno organiziranje, naravno, bez prava na štrajk – ali, uz sva ostala materijalna prava, koja ne mogu zadovoljiti druge forme udruga – nego isključivo sindikat. Pokušat ćemo, naravno… I u svakom slučaju, pokazat se kao relevantni – jer i jesmo reprezentativni sindikat… sad, na razini državnih službi…

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.