Helikopteri za Civilnu zaštitu – nužno potrebna modernizacija

 

Ako je nekome možda i promaklo, treba istaknuti da je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske nedavno ušlo u projekt „Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite, kojem je cilj nadogradnja sustava civilne zaštite u državi kroz povećanje njegove spremnosti i kapaciteta za odgovor te upravljanje u izvanrednim događajima, velikim nesrećama i katastrofama u RH. Kao ključni rezultat ovog projekta očekuje se nabava 3 višenamjenska helikoptera kojima će se nadograditi trenutne sposobnosti helikopterske potpore unutar MUP-a i njegovog Ravnateljstva civilne zaštite. No, time se u zraku zapravo ide prema kaotičnoj i neusklađenoj situaciji kakvu u Hrvatskoj gledamo i na moru.

Naime, dok na Jadranu poslove nadzora pomorskog prostora te tamošnjeg traganja i spašavanja u praksi mozaično rade paralelne tri službe (Obalna straža u okviru MORH, Pomorska policija iz okvira MUP RH, te službe Lučkih kapetanija iz okvira Ministarstva mora, prometa i infrastrukture) – sada se na nebu iznad Hrvatske uz slično korištenje snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, planira okrupniti helikoptersku flotu Ministarstva unutarnjih poslova (Ravnateljstva civilne zaštite), da bi onda u igru dodatno uskočilo i Ministarstvo zdravstva – koje se sprema na provedbu svog „Projekta helikopterske hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj“. I dok MORH već godinama značajan dio svojih skromnih zrakoplovnih resursa troši na vatrogastvo (inače pod MUP RH) i medicinski prijevoz – resor zdravstva svoj sustav medicinskog prijevoza tek planira kao polje rada za privatnike na ugovoru, dok se MUP RH sprema na dokup vlastitih helikoptera kojima bi medicinski prijevoz trebao biti tek jedan od zamišljenih poslova. Iako je ovaj grubi manjak koordinacije tema za sebe, ovdje ćemo se ponešto podrobnije posvetiti aspektu planiranog dokupa helikoptera pod resorom unutarnjih poslova, o čijim smo detaljima i pitali nadležne.

MUP RH i njegovi novi helikopteri

Kako objašnjava MUP RH, opisani projekt direktno je povezan s obvezama i implementacijom zadataka definiranih u (1) Strategiji nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, (2) Zakonu o sustavu domovinske sigurnosti, (3) Zakonu o sustavu civilne zaštite, (4) Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, (5) Strateškom planu Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2018.-2020., (6) Strateškom planu Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija za održavanje i jačanje javne sigurnosti za razdoblje 2020.-2022., (7) Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, (8) Studiji izvodljivosti uspostave helikopterske hitne medicinske službe, te (9) Internoj analizi MUP RCZ-a operativnih sposobnosti sustava civilne zaštite. Provedbom ovog projekta i nabavom spomenuta tri višenamjenska opremljena helikoptera pokrenut će se proces nužno potrebne modernizacije postojeće tehnike i opreme za potrebe sustava civilne zaštite.

Unutar MUP RH taj projekt „Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite“ provodi Jedinica za provedbu projekta (JPP) koja se sastojati od stručnjaka iz (1) Ministarstva unutarnjih poslova (Ravnateljstvo civilne zaštite, Ravnateljstvo policije – Zrakoplovna jedinica, Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove EU te Uprava za materijalno-financijske poslove), (2) Hrvatske gorske službe spašavanja i (3) Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Projektnu dokumentaciju je pripremila navedena Jedinica za provedbu projekata, dok su sve karakteristike letjelica i opreme definirali stručnjaci Zrakoplovne jedinice MUP-a, Ravnateljstva civilne zaštite, HGSS i HZHM.

Upravo su u Ravnateljstvu civilne zaštite, nadležnom za razvoj operativnih sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, višenamjenski helikopteri s modularnom opremom prepoznati kao jedan od razvojnih prioriteta. Baš to Ravnateljstvo – temeljem standardnih operativnih postupaka i planova djelovanja civilne zaštite – aktivira zračne snage za potporu provedbi mjera i aktivnosti civilne zaštite, kao što je traganje i spašavanje, te medicinski prijevoz. Helikopteri koji će biti nabavljeni kroz projekt aktivirat će se za provedbu mjera i aktivnosti civilne zaštite putem županijskih centara 112 što će omogućiti brzo operativno djelovanje, te će isto biti razrađeno standardnim operativnim postupcima. Ove će se helikoptere aktivirati i u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća ili katastrofa, za provedbu mjera i aktivnosti civilne zaštite – opet putem županijskih centara 112 što bi trebalo omogućiti brzo operativno djelovanje te će isto biti razrađeno standardnim operativnim postupcima. Korisnici operativnih sposobnosti helikoptera su prvenstveno Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska gorska služba spašavanja i Hrvatski zavod za hitnu medicinu, ali i svi ostali sudionici i operativne snage sustava civilne zaštite. Novi helikopteri će značajno ubrzati prijevoz unesrećenih do bolnice (načelo zlatnog sata), objediniti i unaprijediti zajednički rad spomenutih korisnika, te će podići razinu ukupne spremnosti za djelovanje u izvanrednim događajima, velikim nesrećama i katastrofama.

Javna nabava helikoptera

Samom dinamikom projekta planiran je jedan postupak javne nabave (3 helikoptera s modularnom opremom), a koji će biti oglašen u prvom kvartalu 2021. godine, te će se cijeli postupak provesti sukladno važećim propisima RH o javnoj nabavi i financiranju projekta iz EU fondova. Ta tri laka višenamjenska dvomotorna helikoptera, certificirana sa CS 27/29 ili FAR/Part 27/29 kategorije A i B, trebaju biti opremljena vitlom, sposobna za dnevno i noćno letenje (prilagođena za let s uporabom sustava za noćno gledanje) i opremljena komunikacijskim sustavom s mogućnošću dvosmjerne komunikacije. Osim toga, traži se korištenje modularne opreme zasnovane na „tehnologiji brze konverzije“ koja, između ostalog, uključuje medicinski pod, nosač za medicinsku opremu, pomična sjedala za medicinsko osoblje i spašavatelje, medicinski kabinet i opremu za neposredno održavanje života, sustav za fiksiranje nosila, te sama nosila za spašavanje. Osim toga, traži se i namjensku opremu za traganje i spašavanje, te opremu za prijenos slike u operativni centar.

Helikopteri kada budu nabavljeni bit će vlasništvo MUP-a RH te će kao takvi biti upisani u Hrvatski registar civilnih zrakoplova, dok će sredstva za operativne troškove, odnosno korištenje i održavanje nabavljenih helikoptera, osigurati MUP u državnom proračunu. Održavanje će se provoditi planski sukladno važećim propisima RH o javnoj nabavi i financiranju projekta iz EU fondova. Ovim helikopterima, nabavljenima za sustav civilne zaštite, upravljat će Ministarstvo unutarnjih poslova RH. Ono već ima ustrojenu Zrakoplovnu jedinicu Specijalne policije koja upravlja s helikopterima koji se koriste za policijske poslove (prijevoz osoba, nadzor državne granice, nadzor prometa, itd.) i čiji jedan helikopter tijekom ljeta pruža potporu na priobalju za hitne medicinske letove. U navedenoj Zrakoplovnoj jedinici djeluju piloti i tehničari, a njeno se sjedište nalazi na aerodromu u Lučkom kod Zagreba – iako se po potrebi koriste i drugi aerodromi u Hrvatskoj, ovisno o zadaćama koje obavljaju. Kroz čitav projekt planirano je i da letačko te tehničko osoblje Ministarstva unutarnjih poslova prođe obuku i certifikaciju za helikoptere nabavljene iz projekta, a u sklopu projekta će se organizirati i obuka za operativno djelovanje modularnom opremom za timove civilne zaštite, gorske službe spašavanja i zavoda za hitnu medicinu.

Nabavom ova tri helikoptera s modularnom opremom nadograđuje se pokrivenost ukupnog područja Republike Hrvatske, za koje već postoje helikopterske baze. Riječ je tu o (1) Zagrebu (baza Lučko – primarna baza za helikoptere koji će se nabaviti kroz projekt) koji pokriva sjevernu i istočnu Hrvatsku, te u bazama koje se već koriste tijekom turističke sezone na priobalju (baze (2) Lošinj, (3) Divulje i (4) Dubrovnik). Kako navodi MUP RH na pitanje portala Obris.org, ovisno o situaciji na terenu nove će se helikoptere moći rasporediti i na drugačiji način, kako bi brzo i operativno odgovorili na sve zahtjeve s terena uvažavajući prioritete za traganjem, spašavanjem i medicinskim zbrinjavanjem.

Pri tome, iz ukupnih hrvatskih izvora nema ni naznaka ikakvoj standardizaciji – čak ni uutar postojeće helikopterske flote MUP RH, koja je iznimno raznorodna – a kamoli između Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva i Ministarstva obrane (koje je već duboko zagazilo u vlastitu obnovu višenamjenskih helikopterskih resursa, i ne pokazuje naznake izlaska iz civilnih poslova u kojima će jačati kapaciteti drugih državnih resora).

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.