Amnesty International i UN-ov Sporazum o trgovini naoružanjem

Građani Hrvatske bitno više vole stvarno potpisivanje peticije, od onog "virtualnog" na Internetu

Tijekom jučerašnjeg jutra, prodavačima na zagrebačkoj tržnici Dolac na dva su se štanda pridružili aktivisti organizacije Amnesty International Hrvatske. No, iako su oni tamo imali ponešto banana i sitnih igračaka u obliku pretežito plastičnog oružja – cilj im nije bio prodaja svega toga kupcima namjernicima, već skretanje pažnje na činjenicu da, po njihovu mišljenju, ipak više međunarodnih propisa regulira promet običnih stvari (pa i hrane te igračaka) nego međunarodnu trgovinu pravim oružjem. Promjena tog nesklada, koju zagovara cjelokupni Amnesty International (pa i njegova podružnica u Zagrebu), možda bi se mogla dogoditi uskoro – u namjenskome  okviru predstojeće konferencije Organizacije UN, sazvane za koji dan u New Yorku.

Na međunarodnom Sporazumu o trgovini naoružanjem (Arms Trade TreatyATT) organizacija Ujedinjenih naroda radi već godinama – točnije, od prosinca 2006. godine i usvajanja na Općoj skupštini rezolucije 61/89 (nazvane “Towards an Arms Trade Treaty: establishing common international standards for the import, export and transfer of conventional arms“). Ona je, među ostalim, od Glavnoga tajnika UN tražila uspostavu grupe eksperata kojoj je zadatak bio ispitati izvedivost i mogući sadržaj nekog takvog budućeg međunarodnog ugovora, te o tome sastaviti izvještaj za Opću skupštinu. Spomenuta je komisija imenovana 28. rujna 2007. godine, a imala je 28 članova iz isto toliko zemalja. Nakon tri sastanka u 2008. godini, ona je do kraja te iste godine Glavnome tajniku priredila izvještaj o provedivosti čitave ideje UN Sporazuma o trgovini naoružanjem.

Temeljem tog dokumenta, formirana je onda i radna skupina za pripremu nacrta sporazuma – koja se tijekom 2009. godine sastala dva puta. Iako je bilo planirano ukupno 16 njenih radnih sastanaka, krajem 2009. – kada su se Sjedinjene američke države prestale načelno protiviti ikakvome radu na ovakvom međunarodnome sporazumu – UN je intenzivirao čitavu priču te promijenio način rada već postojeće radne skupine eksperata. Opća skupština UN je rezolucijom A/RES/64/68 odlučila da se 2012. godine sazove posebna Konferencija o sporazumu o trgovini naoružanjem, a da se već postojeća radna skupina do tada još sastaje. Pa ipak, njena bi se zadnja 4 sastanka pred konferenciju smatrala zasjedanjima svojevrsnog “pripremnog komiteta” (PrepCom) za konferenciju, koja bi trebala uoči skupa proizvesti relativno usuglašen napredan radni tekst konačnoga dokumenta.

Prvi takav PrepCom sastanak održan je u srpnju 2010. godine, drugi u veljači i ožujku 2011. godine, treći u srpnju 2011. godine i četvrti u veljači ove, 2012. godine. Oni su zaista priredili radni tekst, s kojim se ide na Konferenciju o sporazumu o trgovini naoružanjem, sazvanu za period od 2. do 27. srpnja ove godine u New Yorku. U skladu s uvjetom koji su postavile SAD 2009. godine, odluka o sporazumu donosit će se  konsenzusom nacija.

Organizacija Amnesty International – globalno, ali i putem svoje podružnice u Hrvatskoj –  velik je pobornik donošenja ovog međunarodnog ugovora, od samih početaka ozbiljnoga rada na toj temi. Tijekom ove godine, u više su hrvatskih gradova organizirali događanja i akcije u korist donošenja ovog UN sporazuma, kako u veljači (u doba posljednjeg PrepCom sastanka), tako i ovih dana, uoči započinjanja međunarodne konferencije u New Yorku. Uz informativnu kampanju o međunarodnoj trgovini oružjem (legalnoj i ilegalnoj), krenulo se senzibilizirati javnost intrigantnim plakatima i potpisivati peticiju kojom se od veleposlanika zemalja najvećih proizvođača i trgovaca oružjem traži da svoje države potaknu na potporu nastojanju UN-a za reguliranjem ove tematike.

Spomenuta je peticija dostupna još samo noćas i danas ujutro, na web adresi u sklopu stranica Amnesty International Hrvatska.

 

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.