Predstavljamo: Hitlerova nemeza

 

Jedna od zacijelo najmoćnijih vojnih mašinerija u povijesti jest bila Radničko-Seljačka Crvena Armija tijekom II. svjetskog rata. No, premda je dosta napisano o njezinim operacijama u tom sukobu, djela koja se sustavno bave njezinom doktrinom ili ustrojem bitno su rjeđa. Upravo ova pitanja razrađuje knjiga Hitlerova nemeza koju je napisao Walter Scott Dunn Jr.

Ovaj rad može se čitati kao komplementaran knjizi Staljinovi ključevi pobjede istoga autora. Uopće, Dunn je svoj opus posvetio Istočnom bojištu u II. svjetskom ratu, pa oba ova djela zapravo predstavljaju podlogu monografskim prikazima pojedinih operacija koje je taj povjesničar objavio.

Knjiga je podijeljena u trinaest poglavlja. Početna poglavlja bave se (1) općenitom doktrinom Crvene Armije i (2) stvaranjem ove vojske u razdoblju do 1941. godine. Daljnja poglavlja obrađuju (3) mobilizaciju, (4) ljudske resurse, (5) evoluciju ustroja streljačkih divizija, te (6) popunu ljudstvom. Sljedeća poglavlja (7, 8 i 9) posvećena su doktrini i ustroju tenkovskih snaga, odnosno (10) pitanju popune osobljem ovih postrojbi, uključujući i mehanizirane formacije, dok finalna poglavlja (11, 12 i 13) razrađuju doktrinu te ustroj topništva, uključujući ovdje i protuoklopne postrojbe.

Hitlerova nemeza daje potanki uvid u nevjerojatne napore koje je Sovjetski Savez poduzeo tijekom Drugog svjetskog rata radi podizanja svoje vojske. Knjiga daje obilje brojčanih podataka, ali se ne zaustavlja na tome, već izvlači određene zaključke, odnosno pouke.

U prvom redu, vidljiva je neraskidiva veza između sustava popune i ustroja pješačkih postrojbi: nevoljkost za ukidanjem postojećih streljačkih divizija vodila je njihovom postupnom smanjivanju kroz rat, posebice što se tiče broja pripadajućeg pješaštva. S druge strane, bitan je bio i utjecaj priljeva osoblja iz oslobođenih područja Bjelorusije i Ukrajine tijekom 1944. godine, bilo da se tu radilo o starijim pričuvnicima, ili mladićima koji su stasali pod okupacijom.

Što se pak tiče popune tenkovskih i mehaniziranih postrojbi, ovdje je ustroj bio više diktiran ratnim potrebama, a u popuni se radilo sve manje kompromisa kako je rat odmicao – u potonjim godinama rata, obuka za ciljatelja na tenku trajala je četiri mjeseca, za punitelja samo dva mjeseca, ali za vozača-mehaničara odvajalo se čak devet mjeseci!

Govoreći o topništvu, vidljivo je njegovo bitno povećanje – prema masovnom sredstvu koje je u doktrini Crvene Armije zauzelo stožernu poziciju. Ovdje valja izdvojiti ulogu samovoznih protuoklopnih sredstava koja su trpjela mnogo manje gubitke od tenkova, pa je njihov rast prema kraju rata bio kumulativan – kao i topništva općenito. To je uzelo toliko maha da je pri kraju rata streljačka divizija trebala imati (barem na papiru) tri pukovnije topništva za potporu (!), kao i po jednu bojnu samovoznog, odnosno tegljenog protuoklopnog topništva, plus protuzračnu bojnu.

Jednako kao i ponešto sažetiji Staljinovi ključevi pobjede, ova knjiga, međutim, trpi od određenih nedostataka – ponajprije, od oslanjanja na zapadne izvore, tj. njemačku obavještajnu građu. S druge strane, šteta je što Dunn nije posvetio barem po kratko poglavlje i drugim rodovima, primjerice konjaništvu ili inženjeriji. Što se tiče konjaništva, bespuća Istočnog bojišta omogućavala su mu operativnu pokretljivost ondje gdje je mehanizacija mogla zapeti. Dunn je tek u jednom drugom svojem djelu opisao združene konjaničko-mehanizirane privremene sastave tijekom operacije Bagration, tj. Bjeloruske ofanzive. Što se pak inženjerije tiče, Crvena Armija nije oklijevala stvarati velike sastave inženjerije, pa je šteta što je i ovaj rod vojske u promatranoj knjizi prilično zaobiđen. Naposljetku, dijelovi knjige Hitlerova nemeza jesu mjestimice redundantni u odnosu na spomenute Staljinove ključeve pobjede, no ovo držimo oprostivim.

Unatoč navedenim nedostacima, knjigu Hitlerova nemeza svakako toplo preporučamo svim proučavateljima povijesti doktrine i ustroja sovjetskih oružanih snaga, odnosno svima koje zanima Istočno bojište tijekom II. svjetskog rata.

 

Podaci o knjizi:

HITLER’S NEMESIS, The Red Army 1930-45, autor Walter S. Dunn Jr., ilustrirano, 249 stranica s indeksom, izdanje Stackpole Books, SAD, Mechanicsburg PA 2009.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.