Program Vlade – smjernice za MORH, MUP i MVEP

 

U kasnim večernjim satima u četvrtak, 21. siječnja, na web-stranici Hrvatskog sabora pojavio se dokument pod nazivom „Ključne smjernice reformske Vlade“. Radi se o 20-stranica kratkom dokumentu s kojim će mandatar Tim Orešković danas tražiti potporu i izglasavanje u Hrvatskom saboru. U dokumentu se uglavnom nabrajaju smjerovi kojima bi trebalo ići svako od postojećih ministarstava, dok se bitno rjeđe spominje način i mjere na temelju kojih će se to provoditi. Zanimljivo je pritom da je dio o Ministarstvu obrane (kao i o MUP-u i MVEP-u) bitno veći od onog za Ministarstvo financija (za kojeg stoji tek 5 kratkih točaka). Također, za razliku od plana za Ministarstvo kulture, za koje se predviđa rast proračunskih sredstava, kod Ministarstva obrane o tome nema ni spomena, osim uobičajene konstrukcije “u skladu s realnim gospodarskim i financijskim potencijalom države“.

Pogledajmo što buduća Vlada, bude li danas izglasana u Saboru, namjerava učiniti u razdoblju 2016.-2019. u Ministarstvu obrane, Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu vanjskih poslova.

MINISTARSTVO OBRANE

1. Domovinska sigurnost kao koncept proaktivne zaštite Domovine

Domovinska sigurnost podrazumijeva uključenost svih institucija hrvatske države, poput diplomacije, sigurnosno-obavještajnih agencija, vojske, policije, ali i svih državljana, nevladinih organizacija i privatnih kompanija, u koordiniranom naporu ostvarenja relativne neranjivosti društva. U svojoj je osnovi to koordinacija između različitih funkcija ukupnog sigurnosnog sustava, kroz koju se razvijaju novi modeli sigurnosti i djelotvorno povezuju s hrvatskim potencijalima.

Domoljubna koalicija će nakon preuzimanja odgovornosti za vođenje države, u roku od godinu dana, postojeće elemente nominalno i organizacijski nedefiniranog sigurnosnog sustava, institucionalno i organizacijski transformirati i uspostaviti Sustav domovinske sigurnosti.

2. Izrada i usvajanje Strategije nacionalne sigurnosti

Sustav domovinske sigurnosti počiva na jasno definiranoj Strategiji nacionalne sigurnosti te ostalim strateškim dokumentima, čija izrada i usvajanje predstavlja osnovni preduvjet razvoja sigurnosnog sustava Republike Hrvatske. Domoljubna koalicija će nakon preuzimanja odgovornosti za vođenje države, u roku od šest mjeseci, izraditi i usvojiti Strategiju nacionalne sigurnosti, koja će jasno definirati: (a) ciljeve kao što su zaštita državljana Republike Hrvatske, njihove dobrobiti i načina života, zaštita hrvatskog gospodarstva, nacionalnih infrastruktura i prirodnih dobara te teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske od svih oblika sigurnosnih ugroza i rizika, (b) poluge nacionalne moći i zadaće koje je potrebno realizirati radi ostvarivanja Strategijom nacionalne sigurnosti definiranih ciljeva te osiguranja uvjeta za stabilan razvoj, prosperitet i opstojnost Republike Hrvatske i hrvatskog naroda.

3. Podizanje razine obrambenih sposobnosti države

Oružane snage Republike Hrvatske jamac su hrvatske slobode, samostalnosti, suverenosti I teritorijalne cjelovitosti, na kopnu, moru i zraku. Podići ćemo razinu potrebitih obrambenih sposobnosti Oružanih snaga ulaganjem u njihovo opremanje i modernizaciju, u skladu s realnim gospodarskim i financijskim potencijalom države. Pri tome će opremanje i modernizacija Oružanih snaga biti i u funkciji jačanja i razvoja hrvatske vojne industrije i gospodarstva u cjelini.

Domoljubna koalicija štitit će tradiciju i vrijednosti stvorene u pobjedničkom Domovinskom ratu i osigurati da one budu kamen temeljac razvoja suvremenih Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Za nas su hrvatski branitelji temelj suvremene hrvatske države i ukupnog Sustava domovinske sigurnosti. Vratit ćemo ponos i dostojanstvo hrvatskim vojnicima, braniteljima, herojima Domovinskog rata i skrbiti o svim stradalnicima i članovima njihovih obitelji.

4. Republika Hrvatska kao aktivna i ravnopravna članica NATO i EU

Razvijat ćemo hrvatsku državu u okvirima euroatlantskih asocijacija, kao pretpostavku trajne sigurnosti i zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta države, uz aktivno sudjelovanje i preuzimanje odgovornosti u zaštiti europske i svjetske sigurnosti i stabilnosti. Aktivno članstvo predstavlja preduvjet za stvaranje stabilne strateške i gospodarske pozicije kao osnove za daljnji razvoj i napredak hrvatskog društva. Sustav domovinske sigurnosti bit će u funkciji stvaranja i održanja pozitivne gospodarske klime i ukupnog gospodarskog prosperiteta.

5. Uspostava sigurnijeg okružja u našim ulicama, kvartovima, općinama, gradovima i županijama

Uspostavit ćemo sigurnije okružje kroz prevenciju i rješavanje lokalnih sigurnosnih pojava. Pri tome ćemo promicati pozitivne odnose policije i drugih sigurnosnih institucija sa stanovništvom na lokalnoj razini te kroz pojačanu suradnju svih čimbenika djelovati preventivno na razne kriminalne pojave u našem okružju.

Aktivno ćemo štititi sigurnost naših obitelji, sprječavati i suzbijati sve oblike kažnjivih ponašanja, odnosno suzbijati prijetnje za život, sigurnost i dobrobit naših državljana te snažno razvijati brand sigurne zemlje na svim razinama.

6. Razvoj sustava civilne zaštite

Domoljubna koalicija uspostavit će jedinstven i učinkovit sustav civilne zaštite koji će moći odgovoriti izazovima zaštite zdravlja i života hrvatskih državljana te zaštite materijalnih dobara i okoliša.

Kontinuirano ćemo povećavati spremnost sustava za slučaj kriza i katastrofa, primarno kroz prevenciju takovih pojavnosti, a sekundarno kroz pravodobno reagiranje na moguće opasnosti i nesreće.

Snažno ćemo podupirati aktivnosti uklanjanja mina i eksplozivnih sredstava, kako bi omogućili sigurniji i pravedniji život svim hrvatskim državljanima, ravnomjerniji i brži gospodarski razvoj svih hrvatskih krajeva, te kvalitetnije provođenje zaštite okoliša.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1. Izrada nove strategije nacionalne sigurnosti, koja će obuhvatiti odgovore na pitanja migracija, potencijalnog terorizma i ponuditi smjernice za depolitizaciju sustava,

2. Uspostava funkcionalnije interakcije između DORH-a i Policije,

3. Preustroj Policije, u kojem će se smanjiti udio zaposlenih koji rade u upravi, u odnosu na one koje rade „na terenu“,

4. Standardizacija postupaka prijama i promicanja kadrova u svim ustrojbenim strukturama MUP-a, te podizanje profesionalnih standarda,

5. Nulta tolerancija na nezakonito djelovanje u policiji,

6. Uspostava jasnog sustava izbora prioriteta u radu Policije,

7. Inzistirati na pojačavanju preventivnog i maksimalno proaktivnog pristupa policijskom radu, umjesto reaktivnog načina postupanja.

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

1. Jačanje međunarodnog položaja Hrvatske. Kao članica EU-a i NATO-a Hrvatska mora iskoristiti sav potencijal kojim raspolaže. Hrvatska biti snažna u okomitoj i vodoravnoj suradnji. Okomita suradnja odnosi se na zemlje srednje Europe, Poljsku, Češku, Slovačku, Mađarsku, sve su to članice EU-a, NATO-a i Višegradske skupine. U tom ćemo kontekstu podupirati inicijativu Baltik – Jadran – Crno more. Vodoravno, tu su Italija, Austrija, Slovenija pa prema zemljama našeg istočnog susjedstva. Hrvatska mora imati snažnu ulogu u oba ta smjera, biti njihov integrativni faktor;

– Članstvo u Europskoj uniji učiniti što korisnijim za Hrvatsku, i to djelotvornom koordinacijom rada tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave te Hrvatskog sabora;

– Što se susjedne BiH tiče, prema njoj Hrvatska ima posebnu odgovornost. U BiH su Hrvati s druga dva naroda konstitutivni. Hrvatska kao potpisnica Daytonskog sporazuma mora inzistirati na potpunoj ravnopravnosti tamošnjih Hrvata, koji su najbolji mogući motor europske integracije BiH. A kao članica EU-a, Hrvatska mora biti najbolja podupirateljica procesa europske integracije BiH;

– Veze Hrvata koji žive ili borave u inozemstvu s domovinom ćemo jačati, osigurati osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama;

– Što se priljeva izbjeglica tiče, suradnjom s državama na tzv. balkanskoj ruti i nadležnim institucijama Europske unije zaštititi interese Republike Hrvatske;

– Djelotvornije promicanje gospodarskih interesa Republike Hrvatske u inozemstvu, u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave;

– Promicanje hrvatske kulture i hrvatskog identiteta u inozemstvu, u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave;

– Olakšavanje obavljanja administrativnih postupaka (debirokratizacija) u konzularnim uredima na korist hrvatskih državljana i potencijalnih ulagača.

Osim smjernica za rad ministarstava, mandatar Orešković Saboru će ponuditi i svoj „dream team“, pri čemu je za ministra vanjskih poslova kandidiran Miro Kovač (HDZ), za Ministarstvo obrane Josip Buljević (HDZ), a za Ministarstvo unutarnjih poslova Vlaho Orepić.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.