Izmjene GUP-a: MORH-u ne treba dio Croatije

 

Sinoć se u prostorijama “Tribine grada Zagreba”, na zagrebačkome Kaptolu, održala javna rasprava o Prijedlogu izmjena GUP-a grada Zagreba. Riječ je o dokumentu čiji je postupak donošenja započeo donošenjem “Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba” – koja je službeno objavljena 29. studenog 2013. godine, da bi o njoj javnost bila obaviještena oglasima, 16. prosinca 2013. godine. Nakon toga, pozvane su javne institucije i tijela da podnesu svoja potraživanja (43 zahtjeva za promjenama), a onda je o tome provedena i prva runda javne rasprave u tom krugu (od 15. do 29. siječnja 2014. godine). Iz tog se postupka iskristaliziralo ukupno 75 mišljenja, smjernica i preporuka za nadležne izrađivače izmjena GUP-a. NA to je gradonačelnik Milan Bandić pozvao još i trgovačka društva “koja obavljanjem svoje djelatnosti doprinose gospodarskom potencijalu Grada Zagreba” da do 10. veljače dostave svoje prijedloge oko GUP-a – na što su pristigla još 92 prijedloga.

Sve te prijedloge, preporuke, smjernice i mišljenja je Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba uklopio u početni dokument, te je tako dobio “Nacrt prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba”. Ovaj je dokument gradonačelnik Bandić početkom mjeseca potvrdio, te poslao u javnu raspravu zakazanu za period između 16. i 30. lipnja 2014. godine – u sklopu čega je održano i spomenuto jučerašnje predstavljanje. Dok ostaje činjenica kako ova rasprava pada u doba intenzivnog korištenja “starih godišnjih odmora”, a interesu javnosti nije pomoglo ni nogometno prvenstvo, niti dva blagdana notorno zgodna za i “spajanje” – rezultate ove javne rasprave trebalo bi  ukomponirati u Konačni prijedlog izmjena i dopuna GUP-a. Taj se dokument očekuje početkom jeseni, ne bi li nakon njegove rasprave možda do kraja ove godine i konačno obavile te izmjene te dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba.

Živopisna javna rasprava

Iako su javnu raspravu dobrim dijelom prisvojili građani Resnika i Jakuševca, buneći se protiv spalionice otpada, ponešto se moglo čuti i o drugim dijelovima grada, te o prenamjenama pojedinih gradskih prostora. Tu se, prilično neočekivano, našla i vojarna „Croatia“ – nesuđeni “hrvatski Pentagon”, i donedavno administrativno “središte” ili “sjedište” MORH-a. Naime, Ministarstvo obrane zatražilo je da se sjeverni dio ove vojarne (poznatiji kao donedavno stanište jelena lopatara dopremljenih s Brijuna 2007. po nalogu tadašnjeg načelnika GS OS RH Josipa Lucića) prenamijeni iz zone posebne namjene u zonu mješovite namjene, a tom je zahtjevu grad izgleda odlučio izaći u susret.

Kako je pojasnila Mirela Bokulić Zubac, odgovorna voditeljica GUP-a grada Zagreba, MORH je zaključio da mu u kompleksu vojarne “Croatia” više nije potrebna tako velika zona posebne namjene, te da je bolje njen sjeverni dio, onaj bliži gradu, prenamijeniti iz tzv. zone posebne namjene („zone N“), u mješovitu „zonu M“. Budući da je riječ o velikom neizgrađenome području, nakon izvođenja ove prenamjene za taj će se prostor morati izraditi i poseban plan uređenja, za koji će vjerojatno biti raspisan i natječaj.

 „Dakle, mora se kroz plan osigurati prometna mreža, vrtić… Da li treba škola… Ovisno o veličini, ne znam sada napamet koja je to površina“,

rekla nam je Mirela Bokulić Zubac. Kroz plan će se definirati i kakva se mješovita namjena predviđa za bivši sjeverni dio ove vojarne – da li je to pretežito stambena (M1) ili više poslovna (M2) namjena.

Još prije godinu dana pisali smo o tome da se za prodaju priprema spomenuti dio tog kompleksa, ocijenjen kao višak prostora, a slično je najavio i ministar obrane Ante Kotromanović u svome intervjuu danom portalu Obris.org. No u trenutnom postupku prilično je neobično da Ministarstvo obrane traži prenamjenu za zemljište koje mu ne treba – umjesto da ga, prema dosadašnjoj praksi, preda Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, pa da DUUDI dalje vodi postupak prenamjene i prodaje.

 

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.